You are here

Wyniki badania Mobility Barometer od Europ Assistance

Europejczycy coraz chętniej wybierają elektromobilność. Popularność rowerów elektrycznych rośnie, a zainteresowanie pojazdami zasilanymi przez prąd wciąż jest na wysokim poziomie.

Mimo że samochody nadal dominują w Europie, rowery elektryczne zyskują na popularności i stają się codziennym towarzyszem podróży

Jak wynika z przeprowadzonego badania, w 2023 r. samochody były głównym środkiem transportu w Europie i wszystko wskazuje na to, że nadal będą dominować (87% Europejczyków posiada własne auto, a 84% korzysta z niego codziennie). Europejczycy pozostają przywiązani do swoich samochodów: 70% właścicieli tych pojazdów nie byłoby gotowych do zaprzestania ich posiadania w przyszłości, a liczba ta pozostaje stabilna w porównaniu do ubiegłego roku. Wśród nich 34% jest zdecydowanie przeciwnych temu pomysłowi („zdecydowanie nie”).

Jednak metody transportu obejmujące samochody (czy to samochody osobowe, taksówki, czy car-sharing) wydają się odnotowywać spadek ich wykorzystania: 26% użytkowników samochodów osobowych korzysta z nich rzadziej niż 5 lat temu.

Jednocześnie rowery, zarówno tradycyjne, jak i elektryczne, są nadal używane przez prawie 4 na 10 Europejczyków.

Podczas gdy posiadanie zwykłych rowerów spada (57% Europejczyków posiada standardowy rower w swoim gospodarstwie domowym, spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku), obecność rowerów elektrycznych powoli rośnie: obecnie 1 na 5 gospodarstw domowych w Europie posiada rower elektryczny (19%, +2 p.p.). Trend ten może być spowodowany rosnącą dostępnością i przystępnością cenową rowerów elektrycznych, a także ich ulepszonymi funkcjami, takimi jak wspomaganie pedałowania.

Badani dużo chętniej wsiadają na rowery elektryczne. 42% twierdzi, że używa ich częściej niż 5 lat temu, a 32% ma zamiar robić to częściej w przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, Europejczycy wyrażają chęć do intensywniejszego korzystania z bardziej ekologicznej mobilności i transportu publicznego w przyszłości: 32% ma zamiar chodzić pieszo, 25% jeździć na zwykłym rowerze i używać transportu publicznego.

 

Wydatki na transport w dalszym ciągu stanowią znaczącą pozycję w budżecie Europejczyków; 147 euro miesięcznie. Wydatki na transport zostały wskazane jako główny powód zmiany nawyków związanych z mobilnością (35% Europa, 46% Francja i 39% Niemcy).

 

Pojazdy elektryczne nadal przyciągają określony segment populacji

Podczas gdy samochody z silnikami spalinowymi nadal dominują, ich popularność zaczyna spadać (-2 p.p. dla benzyny, tyle samo dla oleju napędowego).

Jeden na trzech Europejczyków (29%) byłby zainteresowany nabyciem pojazdu elektrycznego lub hybrydowego. Liczba ta jest względnie stabilna od zeszłego roku (+1 punkt), ale niektóre kraje odnotowują znaczny wzrost (Belgia i Włochy + 5 punktów każdy).

Osoby rozważające zakup pojazdów elektrycznych są młode, aktywne i mieszkają w miastach. O ile ich motywacje do rozważenia nabycia pojazdu elektrycznego są w dużej mierze ekologiczne (39% wspomina o względach ekologicznych), o tyle gwałtownie rosnące ceny paliwa są głównym motywatorem do przejścia na napęd elektryczny (43% zrobiłoby to, aby zaoszczędzić pieniądze na kosztach paliwa).

Główną barierą przed zakupem auta elektrycznego jest jego wysoka cena (wzrost o 4 p.p. na poziomie europejskim vs. 2022 r.). Natomiast trudności związane
z punktami ładowania nie stanowią tak dużej przeszkody (spadek o 3 p.p. w porównaniu do 2022 r.).

 

W kierunku bezpieczniejszego korzystania z mikromobilnych środków transportu

Jeśli chodzi o mikromobilność, na którą składają się: rowery elektryczne, hulajnogi i inne środki transportu, odnotowano znaczący wzrost liczby użytkowników, którzy twierdzą, że są objęci ubezpieczeniem w razie wypadku. W bieżącym roku ponad jedna trzecia badanych (36%) twierdzi, że posiada jakąś formę ubezpieczenia lub ochrony. Stanowi to znaczny wzrost w porównaniu do 2022 r. (+5 pkt).

Ten trend wzrostowy można przypisać rosnącej świadomości potencjalnych zagrożeń związanych z mikromobilnymi środkami transportu, co prowadzi do tego, że coraz więcej użytkowników szuka odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.

Młodzi Europejczycy wybierają bardziej zrównoważone środki transportu i przyszłość bez samochodów

Młodzi Europejczycy torują drogę w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności. Osoby w wieku 18-34 lat coraz częściej wybierają przyjazne dla środowiska sposoby przemieszczania się niż ogół populacji, przy czym 72% z nich korzysta z transportu publicznego (w porównaniu do 55% populacji ogólnej), a 50% ze zwykłych rowerów (w porównaniu do 39%). Korzystanie z rowerów elektrycznych jest również bardziej widoczne w tej grupie wiekowej, wynosząc 31% w porównaniu do 21% w całej populacji.

Młodzi dorośli mają wyższy miesięczny budżet na mobilność, wynoszący średnio 214 euro w porównaniu do ogólnej średniej wynoszącej 147 euro. Może to być potencjalnie związane z częstszym korzystaniem przez nich z różnych opcji transportu.

Jeśli chodzi o posiadanie samochodu, młodzi Europejczycy zrywają z tradycją. Posiadają oni mniej samochodów spalinowych niż ogół populacji (83% w porównaniu do 88%), co sygnalizuje zwrot w kierunku bardziej ekologicznych alternatyw. Co więcej, 42% z nich rozważa zakup pojazdów elektrycznych (w porównaniu do 29% wśród ogółu populacji). Patrząc w przyszłość, młodzi ludzie są również bardziej otwarci na pomysł nieposiadania samochodów osobowych. 40% z nich rozważa przyszłość bez samochodów (w porównaniu ze średnią 30% we wszystkich grupach wiekowych).

Dzięki cyklicznym badaniom rynku Grupa Europ Assistance pozostaje na bieżąco z aktualnymi trendami. Chcemy wiedzieć jaki stosunek mają nasi Klienci do prężnie rozwijającego się rynku zarówno elektromobilności, jak i ubezpieczeń temu dedykowanych. Możliwość analizy ich spostrzeżeń i zrozumienia potrzeb przyczyniają się do odpowiedniego dopasowania oferty -powiedział Marcin Zieliński Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

 

Badanie online zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Europ Assistance w okresie 14.12.2023-18.01.2024 r. we Francji, Belgii, Niemczech, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech i Czechach. W każdym z krajów badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie. Łącznie wzięło w nim udział 8 000 osób.