You are here

ASSISTANCE SAMOCHODOWY

 • pomoc techniczna na drodze lub holowanie do warsztatu
 • zapewnienie mobilności poprzez organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
 • zakwaterowanie dla kierowcy i osób towarzyszących w podróży lub transport do miejsca zamieszkania

Assistance samochodowy może obejmować ochroną zarówno pojazdy osobowe, ciężarowe, jak i motocykle, gwarantując pomoc:  

Techniczną:

 • usprawnienie pojazdu
 • holowanie pojazdu
 • dostarczenie paliwa
 • wymiana uszkodzonej opony lub pokrycie kosztów jej naprawy
 • transport do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży
 • przechowanie pojazdu
 • odbiór pojazdu po naprawie
 • złomowanie pojazdu

Administracyjno – organizacyjną:

 • zakwaterowanie w hotelu
 • tłumaczenie ważnych dokumentów w przypadku zdarzeń mających miejsce poza granicami RP
 • organizacja kierowcy zastępczego
 • wizyta osoby bliskiej
 • zorganizowanie udziału prawnika, w sytuacji wejścia w konflikt z lokalnym prawem
 • organizacja zaliczki pieniężnej na pokrycie kosztów naprawy pojazdu
 • organizacja dostarczenia części zamiennych