You are here

ASSISTANCE MEDYCZNY

 • szeroka gama usług w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
 • specjalistyczne wsparcie zarówno dla Klienta, jak i członków jego rodziny
 • całodobowy dostęp do informacji medycznej 

W ramach assistance medycznego Klienci mają możliwość skorzystania z następujących świadczeń:

 • domowej wizyty lekarza rodzinnego
 • opieki domowej/pielęgniarskiej po hospitalizacji
 • organizacji procesu rehabilitacyjnego
 • transportu medycznego do szpitala i transportu powrotnego po hospitalizacji do miejsca zamieszkania
 • opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania, w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego|
 • infolinii medycznej 

 

Zdrowie i Opieka

Zdrowie i Opieka to ubezpieczenie na wypadek konieczności poddania się zabiegowi chirurgicznemu

 • ponad 1000 zabiegów
 • kwota świadczenia przypisana do klasy operacji, niezależna od rzeczywistych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego
 • ochroną objęte są zabiegi wykonane na terenie RP i poza granicami kraju
 • jedna składka bez względu na wiek i płeć
 • brak konieczności wykonania badań wstępnych
 • świadczenia wypłacane na podstawie dokumentacji medycznej
 • ubezpieczenie w formie grupowej, imiennej - indywidualne lub rodzinne
Program Rehabilitacji

Program Rehabilitacji to specjalna oferta skierowana do towarzystw ubezpieczeniowych. W ramach programu obejmujemy opieką poszkodowanych – ofiary wypadków spowodowanych przez Klientów ubezpieczonych w ramach polisy OC. Proces ma na celu kompleksową rehabilitację medyczną, zawodową i socjalną poszkodowanego. 

Opieką nad poszkodowanymi zajmują się wykwalifikowani i doświadczenia specjaliści, a rehabilitacja prowadzona jest we współpracy ze starannie wyselekcjonowanymi partnerami Europ Assistance Polska: placówkami medycznymi, ośrodkami rehabilitacyjnymi, grupami wsparcia i innymi.

MedKonsultacja

MedKonsultacja to nowy produkt, który daje klientom możliwość skonsultowania postawionej w sytuacji ciężkiego zachorowania diagnozy z niezależnym lekarzem na terenie kraju. Dodatkowo, ubezpieczony może również zweryfikować zasadność i poprawność zaproponowanego planu leczenia. Program pomaga uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zaproponowane leczenie jest zgodne z aktualną wiedzą lekarską w danej dziedzinie i czy istnieją metody leczenia dostępne poza granicami kraju odpowiednie i zalecane w danym przypadku. Klienci mogą również uzyskać dane ośrodka (również zagranicznego) oferującego dane leczenie. 

Program zapewnia również klientom szereg usług dodatkowych w razie hospitalizacji. Ubezpieczeni posiadający pakiet MedKonsultacja, a także członkowie ich rodzin i najbliżsi mogą również liczyć na organizację i pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej lub transport powrotny do domu. Firma w ramach pakietu zagwarantuje transport i zakwaterowanie wskazanej osoby, a także opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, które na czas realizacji drugiej opinii pozostaną bez opieki.

Jedna polisa MedKonsultacja może obejmować kilku członków rodziny. Oznacza to w praktyce, że nie tylko ubezpieczony może skorzystać z dodatkowej opinii medycznej, ale również jego najbliżsi.