You are here

Nasze inicjatywy

Europ Assistance Polska jest aktywnym animatorem rynku assistance i twórcą wielu inicjatyw branżowych:

Forum Assistance - organizowane od 2007 roku,  poświęcone problematyce Bancassistance i Bancassurance. Konferencja skupia ekspertów z dziedziny bankowo – ubezpieczeniowej, a omawiane podczas spotkania zagadnienia stanowią źródło inspiracji w kształtowaniu ofert ubezpieczeniowych w bankach.

Assistance Newsletter - elektroniczne miesięcznik poświęcony zagadnieniom assistance w Polsce i na świecie, wydawany od 2005 roku w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Zasady Dobrych Praktyk Assistance - powstałe z przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych, Związku Banków Polskich oraz Katedry Etyki Akademii Leona Koźmińskiego, określające reguły etycznego postępowania firm assistance z podmiotami współpracującymi.

Ogólnopolskie Badanie Assistance - największe i najdłużej prowadzone badanie rynku assistance w Europie. Wyniki przeprowadzonych co roku ankiet pozwalają nam lepiej poznać rzeczywiste potrzeby i preferencje naszych aktualnych i potencjalnych Klientów oraz przygotować rozwiązania dopasowane do ich oczekiwań.