You are here

Informacje prawne i przetwarzanie danych osobowych

Europ Assistance Polska Sp z. o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 5, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000034499.

NIP: 525-10-32-299

REGON: 011827515

Kapitał zakładowy 5.000.000 złotych, opłacony w całości.

Inspektor Ochrony Danych:

Xavier Begue iod@europ-assistance.pl

Ubezpieczyciel:

Europ AssistanceS.A. spółka prawa francuskiego działająca w formie spółki akcyjnej „société anonyme”, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 48.123.637 €, zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Paryżu pod numerem 451 366 405, z siedzibą pod adresem 2 rue Pillet-Will 75009 Paris, Francja, działająca zgodnie z francuskim kodeksem ubezpieczeń oraz działająca na terenie Polski poprzez swój oddział w Irlandii 

reprezentowana przez:

Europ AssistanceS.A. Irish Branch zarejestrowany w irlandzkim Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem 907 089, który posiada siedzibę pod adresem Central Quay, Ground Floor, Block B, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RR77, Irlandia

Inspektor Ochrony Danych:

Xavier Begue iod@europ-assistance.pl

Informacje o przetwarzaniu danych dla Ubezpieczonych/Uprawnionych do korzystania z usług assistance

  1. Informacja o przetwarzaniu danych dla Ubezpieczonych przez Europ Assistance
  2. Informacja o przetwarzaniu danych dla Beneficjentów wypłat likwidacyjnych i refundacji
  3. Informacja o przetwarzaniu danych Badanie satysfakcji ankieta SMS
  4. Informacja o przetwarzaniu danych Lokalizacja Pomocy Drogowej

 

Informacje o przetwarzaniu danych dla Usługodawców, Dostawców i Partnerów Europ Assistance

  1. Informacja o przetwarzaniu danych Reprezentanci Partnerów, Dostawców, Usługodawców Europ Assistance
  2. Informacja o przetwarzaniu danych Platforma Rozliczeniowa
  3. Informacja o przetwarzaniu danych dla Użytkowników aplikacji Europ Assistance Terminal (Usługodawcy Europ Assistance)
  4. Informacja o przetwarzaniu danych dla Użytkowników EAP Online

 

Informacja o przetwarzaniu danych Strona Internetowa Europ Assistance

  1. Informacja o przetwarzaniu danych Strona Internetowa Europ Assistance