You are here

Kodeks Postępowania Grupy Generali

Kodeks postępowania Grupy Generali

Zakres obowiązywania

Niniejszy "Kodeks postępowania" określa podstawowe zasady obowiązujące pracowników Grupy Generali, w tym członków organów nadzorczych i zarządczych. Osoby trzecie (konsultanci, dostawcy, agenci itp.), którzy działają w imieniu Grupy, również powinni przestrzegać zasad określonych w Kodeksie.

Zasady Grupy

Uzupełnieniem Kodeksu jest zbiór przepisów zatytułowany "Zasady Grupy". Zasady te określają jedynie minimalne standardy postępowania, które spółki Grupy mogą wzbogacić o dodatkowe wytyczne.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA

Wszelkiego rodzaju zaobserwowane nieprawidłowości, w tym nieprzestrzeganie zasad Grupy należy zgłaszać do lokalnego Compliance Officera lub na stronie generalihelpline.ethicspoint.com