You are here

ASSISTANCE PODRÓŻNY

 • natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach podczas podróży zagranicznej
 • organizacja i pokrycie kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego oraz innych usług
 • dostęp do całodobowych infolinii, zapewniających szeroką gamę usług informacyjnych związanych z podróżą i zaistniałym zdarzeniem

Assistance podróżny zapewnia ubezpieczonemu organizację i pokrycie kosztów usług m. in.:

 • medycznych (badania i zabiegi ambulatoryjne, konsultacje lekarskie, pobyt w szpitalu w tym zabiegi operacyjne, leczenie stomatologiczne itp.)transportu do placówki medycznej w miejscu zdarzenia lub transportu powrotnego do domu
 • akcji ratowniczej np. w górach, na morzu
 • zakwaterowania na czas rekonwalescencji
 • wizyty osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego
 • pomocy w wydaniu dokumentów niezbędnych w czasie podróży, w razie ich zagubienia lub kradzieży
 • pomocy prawnej w przypadku wejścia ubezpieczonego w konflikt z prawem miejscowym
 • pożyczki pieniężnej w przypadku utraty dokumentów lub środków płatniczych

Oferta obejmuje również pomoc i likwidację szkód z tytułu:

 • uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia bagażu
 • kosztów przerwania podróży
 • kosztów odwołania lub opóźnienia lotu
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • odpowiedzialności cywilnej (OC)
Trip Organizer

Europ Assistance Polska stworzyła i udostępniła swoim Klientom aplikacje mobilną ułatwiającą organizację podróży. Aplikacja Trip Organizer jest bezpłatna i można ją pobrać na App Store. 

NetGlobers.com

NetGlobers.com to strona internetowa stworzona przez Europ Assistance, na której podróżujący Klienci znajdą cenne informacje na temat zagrożeń zdrowotnych, obowiązkowych szczepień czy klimatu w danym kraju. Dodatkowo, strona ta pełni funkcję portalu społecznościowego, gdzie użytkownicy mogą wymienić się wrażeniami z podróży, wskazówkami i zdjęciami. 

Schengen travel insurance

Mieszkańcy z poszczególnych krajów spoza UE muszą posiadać odpowiednie wizy podczas podróży do strefy Schengen. Właśnie dla nich została przygotowana specjalna oferta ubezpieczenia podróżnego. 

Sprawdź ofertę ubezpieczeniową dla osób podróżujących do strefy Schengen.