You are here

PRZEDŁUŻONE GWARANCJE na sprzęt RTV/AGD

  • organizacja i pokrycie kosztów naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie
  • wymiana sprzętu na nowy w przypadku braku możliwosci dokonania naprawy
  • całodobowe centrum telefonicznej obsługi Klientów

Przedłużona gwarancja to ochrona sprzętu RTV, AGD, fotograficznego i komputerowego. Klient ma możliwość dokupienia gwarancji w momencie zakupu sprzętu. Ochrona rozpoczyna się po zakończeniu gwarancji producenta i trwa nawet przez okres kolejnych trzech lat.

Wszystkie naprawy dokonywane są w autoryzowanych serwisach. Dodatkowo w przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu przekraczającego określoną wagę, Europ Assistance Polska organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu do punktu naprawczego i jego odbioru.

Wariant rozszerzony programu obejmuje również ochronę na wypadek przypadkowego uszkodzenia sprzętu w wyniku np. upadku, zalania czy uderzenia.