You are here

Odpowiedzialność społeczna Europ Assistance Polska

CSR czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility) to inaczej zaangażowanie firmy w problemy społeczne, lokalne lub globalne. Europ Assistance Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie każdego roku podejmuje szereg działań, których celem jest wsparcie cennych inicjatyw pomocowych oraz edukacyjnych. Najważniejsze z nich to:

 • Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości — wsparcie materialne fundacji i jej celów statutowych, a także przyłączenie się do akcji ,,Dzień Przedsiębiorczości” i "Otwarta Firma", w ramach których pracownicy Europ Assistance Polska szerzą wiedzę o assistance wśród młodzieży ze szkoł gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
 • Współpraca z RCKiK — wsparcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, promocja honorowego oddawania krwi wśród pracowników i partnerów, organizacja zbiórek krwi.
 • Współpraca z Fundacją Ashoka — wsparcie fundacji i jej celów statutowych w celu budowania globalnego, przedsiębiorczego i konkurencyjnego społeczeństwa obywatelskiego dążącego do wsparania i wprowadzania zmian społecznych.
 • Wraz z końcem 2022 r. Europ Assistance Polska objął wirtualną adopcją dwa konie, Sunshine i Rainbow. Dzięki temu będą one miały zapewnione wyżywienie, opiekę medyczną i usługi kowalskie.
 • Wsparcie działalności Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny — przyłączenie się do akcji ,,Podarujmy Dzieciom Święta”. Podarowanie zabawek oraz czekoladek dla Polaków mieszkających na Białorusi.
 • Wsparcie lokalnych szkół — zakup materiałów edukacyjnych w postaci książek, słowników, map, atlasów i globusów do kącika geograficzno-językowego
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem „Mali bracia Ubogich” — promocja wolontariatu wśród pracowników, uwrażliwienie partnerów i pracowników na losy samotnych seniorów oraz zaopatrzenie organizacji w sprzęt medyczny na potrzeby osób potrzebujących
 • Wsparcie portalu www.Siepomaga.pl — wsparcie rozwoju portalu poprzez akcje informacyjne.
 • Ekologia — promocja i wsparcie ekologicznego zachowania wśród swoich pracowników, partnerów i klientów. W tym celu firma stworzyła Dekalog EKO, który w prosty sposób przypomina o najważniejszych zasadach dbania o środowisko.
 • W roku 2012 firma udzieliła również jednorazowej pomocy osobom rekomendowanym przez pracowników Europ Assistance Polska, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebowały wsparcia w formie materialnej lub organizacyjnej. W sumie firma zdecydowała się pomóc 10 osobom.
 • W marcu 2023 r. z okazji Dnia Kobiet firma zorganizowano zbiórkę odzieży. Zebrano 220 kg. Ubrania trafiły do wtórnego obiegu, a zysk z ich sprzedaży zasilił konto Fundacji Kwiat Kobiecości, która dzięki temu sfinansuje badania cytologiczne i dotrze do kobiet z każdej części Polski.