You are here

Współpraca z dostawcami

Grupa Generali jest przekonana, że w warunkach coraz bardziej zglobalizowanej i zintegrowanej gospodarki tworzenie układu powiązań bazujących na długotrwałych i wzajemnie satysfakcjonujących relacjach z wykwalifikowanymi partnerami umownymi, którzy dostarczają Grupie wysokiej jakości produkty i usługi, jest strategicznym celem stanowiącym o sukcesie.

Większość dostawców Grupy oferuje usługi związane z przedmiotem jej działalności, natomiast znacznie mniejsza część świadczy różnorodne usługi wspierające działalność firmy (sprzątanie, serwis, transport itp.), a także dostarcza produkty.

Grupa preferuje dostawców krajowych, a w szczególności przedsiębiorstwa będące w stanie dostarczać towary i/lub usługi na terytorium całego kraju: w roku 2013 średnio 95,2% wydatków na zamówienia w siedmiu głównych krajach działalności Grupy zostało przeznaczonych na dostawców lokalnych, to znaczy firmy operujące w tym samym kraju, a w wielu przypadkach również w tym samym regionie lub mieście, w którym znajdują się biura spółek należących do Grupy.

Tego rodzaju polityka wywiera również pozytywny wpływ na socjalno-ekonomiczną tkankę społeczności, wśród których operują spółki należące do Grupy, ponieważ pozwala ona tworzyć nowe miejsca pracy i pobudzać wzrost gospodarczy.

Równocześnie wybór lokalnych dostawców zmniejsza wpływ aktywności gospodarczej spółki na środowisko naturalne. Jest to cel, który w niektórych przypadkach również wpływa na wybór dostawców spełniających kryteria ekologiczne, takie jak optymalizacja dostaw oraz korzystanie z ekologicznych pojazdów lub też oferuje możliwości zmniejszania emisji zanieczyszczeń związanych ze świadczonymi usługami.

Grupa Generali stara się współpracować z dostawcami i podmiotami zewnętrznymi, które podzielają filozofię i wartości Generali oraz które promują poszanowanie globalnego środowiska naturalnego, prawa człowieka i prawa pracownicze, bezpieczeństwo, jakość oraz wszystkie inne czynniki, które przyczyniają się do dobrobytu społeczeństwa.

 

Zgłaszanie obaw i ostrzeżeń w zakresie praktyk i zachowań dotyczących zamówień

Wszyscy dostawcy, którzy chcieliby zgłosić jakąkolwiek obawę lub ostrzeżenie dotyczące praktyk lub zachowań dotyczących zamówień, a które w dobrej wierze uważają, nawet potencjalnie za niewłaściwe lub sprzeczne z przepisami prawa, Kodeksem Postępowania, Zasadami Grupy lub innymi wewnętrznymi regulacjami, mogą wybrać jedną z opcji określonych w sekcji Kodeks postępowania.

KODEKS ETYKI DOSTAWCÓW