You are here

BEZPIECZNA TOŻSAMOŚĆ

  • natychmiastowa pomoc w razie utraty dokumentów tożsamości, kart płatniczych, kart lojalnościowych lub telefonu komórkowego
  • pomoc w uzyskaniu dokumentów zastępczych
  • całodobowe Centrum Alarmowe

Bezpieczna Tożsamość to skuteczna pomoc w razie utraty dokumentów tożsamości, kart płatniczych, kart lojalnościowych oraz telefonów komórkowych. W ramach usługi Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska:

  • udzieli Klientom niezbędnych informacji o dalszym postępowaniu
  • pomoże w uzyskaniu nowych dokumentów, dokumentów zastępczych za granicą oraz raportów z Biura Informacji Kredytowej
  • zorganizuje i pokryje koszty transportu do Ambasady RP lub Konsulatu RP
  • pokryje koszty noclegu, jeśli w wyniku utraty kart płatniczych i dokumentów, podróż powrotna do kraju nie będzie możliwa
  • udostępni Klientom elektroniczny poradnik jak skutecznie chronić swoje dane