You are here

Branża telekomunikacyjna

Rosnąca konkurencja w branży telekomunikacyjnej oraz postęp technologiczny skłania firmy do ciągłej adaptacji oferty i zarządzania wartością dodaną. Pomocna może okazać się w tym procesie oferta Europ Assistance Polska:

  • Assistance samochodowy
  • Assistance medyczny
  • Assistance podróżny
  • Opiekun Kariery
  • Bezpieczna Tożsamość
  • Concierge
  • Assistance dla firm
  • Pomoc prawna
  • Assistance domowy i rodzinny