You are here

ASSISTANCE DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

  • gwarancja ochrony dla kierowcy i załogi
  • świadczenia obejmujące ciągnik, naczepę oraz ładunek
  • pomoc techniczna, medyczna oraz administracyjna

 
 

Assistance dla pojazdów ciężarowych to profesjonalna pomoc w razie wypadku, kolizji lub awarii pojazdu. Kierowcom przysługuje szereg świadczeń, między innymi:

  • usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia
  • podnoszenie pojazdu i przeładunek lub dozór ładunku
  • holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego
  • organizacja transportu zastępczego lub kierowcy zastępczego
  • zakwaterowanie w hotelu dla kierowcy i załogi
  • transport do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży

Dodatkowo w razie uszczerbku na zdrowiu kierowcy, Europ Assistance oferuje pomoc medyczną.

Kierowcy posiadający assistance dla pojazdów ciężarowych mogą również liczyć na pomoc administracyjną i prawną, w sytuacji wejścia w konflikt z prawem lokalnym poza granicami kraju. W takiej sytuacji, kierowcy mogą również liczyć na pomoc tłumacza.