You are here

Bądź bezpieczny na rowerze

Jazda na rowerze sprawia dużą przyjemność, trzeba jednak mieć na uwadze szereg czyhających na drodze niebezpieczeństw, które mogą obciążyć zarówno zdrowie, jak i finanse rowerzysty. Właśnie dlatego warto skorzystać z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (znanego także jako ubezpieczenie NNW). Czym właściwie są NNW? Jakiej pomocy w tej sytuacji można oczekiwać od usługi assistance rowerowy? Sprawdź nasz tekst i poczuj się bezpieczniej na rowerze.

Według ostatniego raportu policji dotyczącego bezpieczeństwa na drogach w Polsce w 2016 r. doszło do 4 737 wypadków z udziałem rowerzystów, z których aż 4 276 ucierpiało w wyniku tych zdarzeń. Najniebezpieczniejszymi miesiącami dla rowerzystów okazały się miesiące urlopowe – łącznie w czerwcu, lipcu i sierpniu doszło do 40% wszystkich wypadków z udziałem rowerzystów.

Dzięki danym policji można dowiedzieć się, ile wypadków w roku dotyczy rowerzystów, jednak nie sposób obliczyć kosztów opieki zdrowotnej czy szkód, jakie poniosły osoby bliskie rowerzystów, którzy zostali poszkodowani w wypadku. Na szczęście finansową rekompensatę następstw wypadku oferuje pomoc rowerowa od Europ Assistance.

Czym są następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)?

Następstwa nieszczęśliwych wypadków to efekty nagłych zdarzeń związanych z użytkowaniem pojazdu (w tym przypadku – roweru) wywołane przez przyczynę zewnętrzną, powstałe w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela za ubezpieczonego. Warto pamiętać, że przedmiotem ubezpieczenia NNW jest życie i zdrowie ubezpieczonego, a nie stan roweru uszkodzonego w nieszczęśliwym wypadku.

Chcesz zabezpieczyć sprzęt przed wypadkiem? Dowiedz się więcej na temat usługi assistance rowerowy.

Jakie NNW obejmuje ubezpieczenie?

Europ Assistance wypłaca 2 rodzaje świadczeń z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków:

  • w przypadku śmierci ubezpieczonego rowerzysty w okresie 6 miesięcy od daty wypadku – osoby uposażone, czyli wskazane wcześniej przez poszkodowanego, otrzymują świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia NNW (10 000 zł);
  • w przypadku trwałego inwalidztwa ubezpieczonego rowerzysty – osoby uposażone lub sam poszkodowany otrzymują świadczenie w wysokości procentu sumy ubezpieczenia NNW, który jest uzależniony od rodzaju poniesionych trwałych obrażeń (utrata kończyn, organów wewnętrznych, zewnętrznych itd.).

Ubezpieczenie od NNW – o czym warto wiedzieć?

Europ Assistance nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków, które zostały spowodowane przez:

  • uprawianie sportów wyczynowych oraz sportów wysokiego ryzyka,
  • użytkowanie roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • świadome samookaleczenie się rowerzysty.

Dodatkowo warto pamiętać o tym, że ochrona ubezpieczeniowa od NNW dotyczy jedynie użytkowania roweru na terenie Polski. Szukasz szczegółowych informacji co do wysokości składki za pomoc rowerową? Oblicz składkę z naszym kalkulatorem.