You are here

Ubezpieczenia turystyczne dostępne na poczcie

Europ Assistance wspólnie z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych przygotowały ubezpieczenie podróżne „Bezpieczny turysta”. Oferta przewiduje pomoc zarówno w podróży krajowej, jak i zagranicznej. Dodatkowo ubezpieczony ma możliwość rozszerzenia polisy o ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie od utraty bagażu podróżnego, ubezpieczenie sprzętu sportowego, czy ochronę w sytuacji odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Specjalnie dla osób podróżujących samochodem przewidziana została możliwość dokupienia assistance samochodowego. Produkt jest dostępny od lipca br. w placówkach Poczty Polskiej.

Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów leczenia i pomoc assistance w podróży. W zależności od kierunku podróży ubezpieczony może wybrać polisę obowiązującą na terenie kraju lub za granicą. W ramach ubezpieczenia, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży ubezpieczony może liczyć na organizację i pokrycie kosztów leczenia do wysokości sumy ubezpieczeniowej w zakresie: leczenia ambulatoryjnego, wizyty lekarskiej, zakupu lekarstw, leczenia szpitalnego, leczenia stomatologicznego, czy porodu. Dodatkowo w ramach assistance podróżnego ubezpieczony będzie mógł skorzystać między innymi z transportu medycznego, transportu ubezpieczonego do Polski lub kraju rezydencji, transportu do Polski osób bliskich towarzyszących w podróży, akcji ratowniczej lub poszukiwawczej w górach lub na morzu, transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, czy opieki nad zwierzętami.

Ponadto w przypadku, gdy ubezpieczonemu zaginęły albo zostały skradzione dokumenty, Centrum Alarmowe udzieli pomocy i poinformuje o niezbędnych działaniach, jakie należy podjąć w takiej sytuacji. Również w sytuacji utraty bagażu, czy opóźnienia lotu Centrum Alarmowe zorganizuje pomoc i skontaktuje się z przewoźnikiem.

Assistance będzie przydatny również, w bardziej niecodziennych sytuacjach takich jak np. konflikt z prawem. Jeżeli ubezpieczony zostanie zatrzymany przez organy ścigania kraju, w którym się znajduje, lub gdy w trakcie podróży zagranicznej, zostaną skierowane przeciwko niemu roszczenia cywilnoprawne, może on liczyć na zorganizowanie i pokrycie kosztów wynagrodzenia profesjonalnego prawnika. Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa również koszty honorarium tłumacza.

Warto przed wyjazdem zabezpieczyć się wykupując ubezpieczenie podróżne, które zapewni nam natychmiastową pomoc w nagłych wypadkach podczas podróży. Szeroka oferta ubezpieczeniowa dostępna w placówkach Poczty Polskiej pozwala w łatwy i dostępny sposób wykupić ubezpieczenie podróżne zarówno w kraju, jak i za granicą, a także assistance samochodowy na czas podróży - mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Klienci mogą rozszerzyć zakres polisy i wykupić dodatkową ochronę na okoliczność amatorskiego uprawiania sportów (min.: jazda na nartach i snowboardzie, jazda na łyżwach, żeglarstwo, surfing, windsurfing ), uprawiania sportów wysokiego ryzyka, zaostrzenia chorób przewlekłych, czy wykonywania pracy fizycznej. Ponadto polisa może zostać na życzenie ubezpieczonego rozszerzona o:

·         Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),

·         Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym (OC),

·         Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego,

·         Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego,

·         Ubezpieczenie Odwołania Uczestnictwa w Imprezie turystycznej,

·         Ubezpieczenie Assistance Samochodowy;

·         Ubezpieczenie Mienia od Kradzieży na Czas Podróży.

Wykupując polisę, klient będzie miał możliwość wyboru sumy ubezpieczenia, na koszty leczenia i assistance, nawet do 500 000 złotych.