You are here

Szkolna wyprawka ubezpieczeniowa

Pierwszy dzwonek coraz bliżej. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto pomyśleć o bezpieczeństwie najmłodszych i wyposażyć ich w polisę NNW. Takie rozwiązanie pozwoli zabezpieczyć uczniów przed przykrymi skutkami wypadków, które zdążają się w szkołach stosunkowo często. Niebezpieczeństwa mogą czyhać nie tylko na szkolnych korytarzach. W dzisiejszych czasach zagrożenia czekają na najmłodszych również w internecie. Dlatego warto zadbać również o bezpieczeństwo w tym obszarze.

Jak wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej, w roku szkolnym 2017/2018 doszło do ponad 54 tysięcy wypadków w placówkach oświatowych z udziałem dzieci. Wypadki te najczęściej wiązały się ze złamaniami, zwichnięciami, skręceniami lub stłuczeniami kończyn. Zdarzały się również wypadki śmiertelne. Najwięcej incydentów miało miejsce na sali gimnastycznej, podczas zajęć sportowych, na korytarzach i schodach, a także boiskach i placach zabaw. Jak można uchronić się przed skutkami takich zdarzeń?

Grupowo czy indywidualnie?

Szkoła to miejsce, gdzie dzieci spędzają w roku szkolnym dużą część swojego dnia. Nad ich bezpieczeństwem mają obowiązek czuwać nauczyciele i przedstawiciele szkoły. Jednak nie sposób upilnować wszystkich i wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do nieszczęścia. Stąd bardzo często placówki oświatowe decydują się na wykupienie grupowego ubezpieczenia NNW dla swoich uczniów. Szkoły wybierają towarzystwo, sumę ubezpieczenia, a także zakres ochrony i wysokość składki. Warto pamiętać, że takie ubezpieczenie jest fakultatywne i nie zawsze możemy w tym zakresie liczyć na decyzję szkoły. Dlatego warto samodzielnie wyposażyć dziecko w polisę indywidualną i dostosować jej zakres do potrzeb własnych i swojego dziecka.

Polisy szkolne przeważnie gwarantują jedynie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Charakteryzują się też one wąskim zakresem świadczeń i niskimi sumami ubezpieczenia. Wybierając ubezpieczenie dla swojego dziecka, warto podejść do tematu kompleksowo i wyposażyć pociechę w ubezpieczenie NNW z bogatym assistance medycznym i świadczeniami rehabilitacji – mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Przed wykupieniem polisy, rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na zakres umowy ubezpieczeniowej. Wymiar ochrony różni się bowiem w zależności od poszczególnych ubezpieczycieli. Przedmiotem polisa NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub tzw. rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonej osoby. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe, niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Najczęściej polisy obejmują zdarzenia, do których doszło na terenie placówki oświatowej, czy w drodze do lub ze szkoły. Na rynku dostępne są też ubezpieczenia, których szerszy zakres dotyczy również wypadków powstałych podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także chroni dzieci podczas wakacji czy ferii.

Podczas wyboru odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, warto dodatkowo zwrócić uwagę, czy oferta zawiera świadczenia assistance.

Ubezpieczenie zawierające pakiet assistance zapewnia nie tylko odszkodowanie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, ale także niezbędną pomoc tuż po zdarzeniu: wizytę lekarza, opiekę pielęgniarską, dostarczenie leków czy korepetycje z lekcji opuszczonych w związku z dłuższą hospitalizacją. Bardzo ważna jest również pomoc w organizacji i prowadzeniu rehabilitacji – często wypłata świadczenia pieniężnego nie do końca jest pomocna, ponieważ i tak nie wiemy, do którego ośrodka rehabilitacyjnego się udać lub czy ułożony plan rehabilitacji jest dla dziecka na pewno odpowiedni. Opieka i pomoc dedykowanego opiekuna rehabilitacji zdejmuje z nas ciężar samodzielnych poszukiwań ośrodka, umawiania się na wizyty, a w pełnej wersji również pokryje koszty rehabilitacji – dodaje Urszula Szwarc.

Cyber ochrona

Coraz więcej dzieci korzysta z internetu w coraz młodszym wieku. Niestety świadomość zagrożeń, jakie mogą pojawić się w wirtualnym świecie, jest ciągle niewystarczająca. Większość dorosłych osób ma mylne przekonanie, że dzieci w sieci jest bezpieczna. Jednak jak pokazują dane, 60% dzieci korzysta z nieodpowiednich aplikacji mobilnych, a 80% najmłodszych użytkowników internetu odwiedza nieodpowiednie strony www.

Zjawisko stykania się dzieci z nieodpowiednimi treściami online jest coraz bardziej powszechne. Niestety rodzice bardzo rzadko są świadomi tego co ich pociechy robią w wirtualnym świecie, a co za tym idzie, duża część dorosłych nie rozmawia o tym problemie z dziećmi. W ostatnich latach pojawił się również temat hejtu internetowego. Organizacja Global Dignity razem z biurem Rzecznika Praw Dziecka w 2017 roku przygotowały raport „Wilki i owce w Internecie”, z którego wynika, że  aż 43 proc. młodych między 12 a 24 rokiem życia doświadcza hejtu i internetowej nienawiści na sobie, z kolei 20 proc. badanych przyznaje, że są hejterami.

Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom, z którymi stykają się dzieci i młodzież na rynku ubezpieczeniowym dostępna jest oferta ubezpieczenia, która zapewnia ochronę dziecka w internecie. Polisa zapewnia odpowiednie wsparcie m.in. przy założeniu blokady rodzicielskiej, przeprowadzeniu monitoringu sieci i usunięciu oraz zatrzymaniu rozprzestrzeniania się publikacji na temat dziecka w Internecie, a także zagwarantuje telefoniczną konsultację z prawnikiem, w sytuacji nieautoryzowanej transakcji internetowej, utraty tożsamości i reputacji internetowej. Dodatkowo, jeżeli następstwie cyber mobbingu dziecko wymaga specjalistycznej pomocy psychologa, możliwa jest organizacja i pokrycie kosztów honorarium psychologa lub udziału w grupie terapeutycznej – podkreśla Urszula Szwarc

Przygotowując dziecko do nowego roku szkolnego, warto zainwestować nie tylko w nowe podręczniki i plecak, ale także w dobre ubezpieczenie NNW i ochronę w sieci, może być ono bardzo pomocne w przypadku zdarzenia, w którym zarówno dziecko, jak i rodzice będą potrzebowali wsparcia.