You are here

Profesjonalna ochrona czworonoga

Nieszczęśliwe wypadki przytrafiają się nie tylko ludziom. Na naszych czworonożnych pupili czyha coraz więcej niebezpieczeństw i niestety nie zawsze udaje im się w takich sytuacjach wyjść cało z opresji. Co więcej, koszty leczenia i utrzymania czworonożnych przyjaciół z roku na rok rosną. Pomocne zatem mogą okazać się polisy ubezpieczenia dla pas lub kota, które proponuje PETSUPPORT we współpracy z Europ Assistance Polska.

Zgodnie z danymi Euromonitor International do 2015 roku w polskich domach będzie aż 6,1 miliona kotów i ponad 7,8 miliona psów. Dla porównania w 2006 roku było ich odpowiednio 5,5 i 7 milionów. Koszty utrzymania i pielęgnacji zwierząt są również wysokie, a gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania psa lub kota, musimy liczyć się z dodatkowymi wydatkami rzędu nawet kilku tysięcy złotych (w zależności od kuracji). Dlatego doskonałym rozwiązaniem wydaje się wykupienie ubezpieczenia dla czworonoga.

Do tej pory zwierzęta domowe ubezpieczyć można było (przy wykupywaniu mieszkań i domów jedynie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej – OC). Od niedawna właściciele zwierząt skorzystać mogą z oferty PETSUPPORT, jako niezależnego ubezpieczenia dla zwierząt i dzięki temu nie muszą dodatkowo pokrywać kosztów innego ubezpieczenia. PETSUPPORT oferuje kilka wariantów: VIP, STANDARD, BASIC, a także nowy pakiet dostępny wyłącznie on-line – Na zdrowie. Wybierając ofertę w pakiecie VIP, można liczyć na pokrycie kosztów leczenia zwierzęcia po wypadku do kwoty 10 000 zł, przy udziale własnym 20 zł czy pokrycie kosztów leczenia choroby psa lub kota do sumy 5000 zł na jednostkę chorobową, gdzie udział własny także wynosi 20 zł.

Co ważne, od początku czerwca, integralną częścią wszystkich polis PETSUPPORT są całodobowe usługi assistance, które zapewnia Europ Assistance Polska.

W razie nieszczęśliwego wypadku, właściciele ubezpieczonych czworonogów mogą liczyć na transport zwierzęcia do najbliższej placówki weterynaryjnej, a także transport powrotny do miejsca zamieszkania. W razie hospitalizacji właściciela dłuższej niż 4 dni, Europ Assistance Polska zorganizuje i pokryje koszty przewozu osoby wyznaczonej do opieki nad pupilem z miejsca jej pobytu (na terytorium Polski) do miejsca pobytu zwierzęcia. Assistance gwarantuje również pomoc  w przypadku zaginięcia zwierzęcia. 

Właściciele w ramach polis zyskują również całodobowy dostęp do infolinii weterynaryjnej, gdzie uzyskają informacje na temat najważniejszych zagadnień, dotyczących opieki nad kotem czy psem, takich jak:

 • pielęgnacja,
 • żywienie,
 • opieka w szczególnych etapach życia (np. ruja, reprodukcja),
 • objawy chorobowe,
 • przygotowanie do zabiegów oraz pielęgnacja po zabiegach,
 • postępowanie w nagłych wypadkach,
 • informacje czym mogą nas zarazić koty i psy - choroby pasożytnicze i zakaźne,
 • konsultacje w przypadku stwierdzenia zaburzeń w zachowaniu,
 • stomatologia,
 • niezbędne szczepienia i kalendarz szczepień,
 • podawanie tabletek, leków płynnych, mierzenie temperatury ciała.

Ubezpieczenie dostępne jest na stronie http://petsupport.pl/