You are here

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji w Europ Assistance Polska składa się z kilku etapów:

Aplikacja kandydata - osoby zainteresowane pracą w Europ Assistance Polska zachęcamy do przesyłania życiorysów na adres praca@europ-assistance.pl.

Wstępna selekcja kandydatów – dokonywana jest przez pracowników HR na podstawie nadesłanych życiorysów. Wybrani kandydaci są zapraszani na spotkanie.

I rozmowa kwalifikacyjna – Kandydaci spotykają się z przedstawicielem Działu HR i Kierownikiem Działu, który aktualnie poszukuje pracownika do swojego zespołu. Celem tego spotkania jest szczegółowe przedstawienie naszej firmy oraz sposobu pracy na danym stanowisku. Podczas tej rozmowy poznajemy kompetencje i pytamy o szczegóły dotychczasowego doświadczenia oraz, jeśli tego wymaga profil stanowiska, sprawdzamy poziom znajomości języków. Po pozytywnym przejściu przez ten etap rekrutacji, kandydaci mogą być zaproszeni na drugie spotkanie.

II rozmowa kwalifikacyjna – ten etap jest opcjonalny i zostaje wprowadzony, kiedy chcemy pogłębić wiedzę dotyczącą kandydata. W przypadku stanowisk specjalistycznych, to spotkanie może mieć charakter wywiadu sprawdzającego wiedzę merytoryczną kandydata.

Decyzja o zatrudnieniu – po pozytywnym przejściu przez wszystkie etapy procesu rekrutacji, Kandydatowi przedstawiana jest oferta pracy w Europ Assistance Polska. Po akceptacji warunków, dopełniamy wszelkich formalności dotyczących zatrudnienia.

Rozpoczęcie pracy – każdy nowy pracownik, w pierwszych dniach/tygodniach pracy odbywa szereg szkoleń przygotowujących do pracy w Europ Assistance Polska.