You are here

„Pomoc w podróży” on-line

Dla klientów indywidualnych wybierających się w bliższą lub dalszą podróż, Europ Assistance Polska rozpoczęła sprzedaż on-line ubezpieczenia assistance „Pomoc w Podróży”.

Assistance „Pomoc w Podróży” - dostępny na platformie sprzedażowej Europ Assistance Polska - to elastyczny produkt składający się z pięciu pakietów: „Weekend”, „Wakacje”, „Dłuższe Wakacje”, „Dowolny Wyjazd” i „Roczny”.

- Polacy podróżują coraz chętniej. Mamy świadomość, że turyści to bardzo zróżnicowana grupa klientów i co za tym idzie – mają różne potrzeby. Dlatego przygotowaliśmy kilka różnych opcji podróżnych – tak, aby każdy mógł wybrać wariant dopasowany do charakteru podróży, okresu na który wyjeżdża, czy celu podróży: wypoczynek, wyjazd służbowy – podkreśla Marcin Zieliński, Dyrektor Sprzedaży Europ Assistance Polska. 

Osoby decydujące się na zakup assistance „Pomoc w podróży” będą objęci ochroną, która trwa od 1 do 4 dni w wariancie „Weekend”, do 9 dni w opcji „Wakacje”, do 16 dni – „Dłuższe wakacje”, do 60 dni – „Dowolny wyjazd” i max 1 miesiąc w wariancie „Roczny”. Stawka w przypadku sumy ubezpieczenia, kosztów leczenia szpitalnego i kosztów transportu są takie same w ramach jednego wariantu i wynoszą odpowiednio: 150 tys. zł, 250 tys. zł, 300 tys. zł i 500 tys. zł (taka sama kwota w opcji „Dowolny Wyjazd” i „Roczny”). 

We wszystkich wariantach ubezpieczenia, klienci mogą liczyć świadczenia takie jak: transport medyczny do szpitala, pomoc tłumacza i prawnika, ubezpieczenie bagażu. Dodatkowo mogą również liczyć na wsparcie w przypadku spóźnienia na połączenie krajowe i utraconego bagażu. Ubezpieczenie we wszystkich wariantach zawiera również rozszerzenie na sporty rekreacyjne. 

W ramach ubezpieczeń turystycznych klienci Europ Assistance Polska najczęściej korzystają
z assistance medycznego. Dla zobrazowania, w okresie od lipca do sierpnia 2018 r. klienci najchętniej wyjeżdżali do Chorwacji, Grecji, Włoch i Hiszpanii, skąd ponad 70 proc. zgłoszeń dotyczyło spraw medycznych, w dalszej kolejności zgłaszali wypadki losowe i niekomunikacyjne 10%,  opóźnienia lotu, utrata bagażu lub jego opóźnienia ok. 8%. 

„Pomoc w podróży”, to kolejny produkt - obok „Pomoc w Domu”, „Pomoc Rowerowa”, „Pomoc na Drodze” - dostępny na platformie sprzedażowej Europ Assistance Polska https://ubezpieczenia.europ-assistance.pl

 

Dla klientów indywidualnych wybierających się w bliższą lub dalszą podróż, Europ Assistance Polska rozpoczęła sprzedaż on-line ubezpieczenia assistance „Pomoc w Podróży”.