You are here

Pomoc w Chorobie – nowy produkt assistance dla osób zmagających się z chorobami przewlekłymi

Europ Assistance Polska wprowadziła na rynek nowy program assistance dla osób dotkniętych chorobami przewlekłymi. Pomoc w Chorobie to program całodobowego wsparcia medycznego i usług opiekuńczych.

Tworzenie produktów, które będą chronić klientów nie tylko w nagłych sytuacjach, ale także w codziennych problemach jest dużym wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej i assistance. Usługi Care Services mają szczególne znaczenie w przypadku osób zmagających się z chorobami przewlekłymi, które potrzebują regularnego wsparcia medycznego i opiekuńczego. Według opinii Urszuli Szwarc, Zastępcy Dyrektora Handlowego Europ Assistance Polska, często klienci zmagający się właśnie z chorobami przewlekłymi w ogóle nie decydują się na wykupienie ubezpieczenia lub stosownego rozszerzenia, gdyż takie ryzyka jak choroby przewlekłe, amatorskie uprawianie sportów, wspinaczka górska są odpłatnym rozszerzeniem polis i dodatkowo podnoszą ich cenę.

- Jeśli w wyniku choroby przewlekłej, stan zdrowia ubezpieczonego pogorszy się, a polisa nie obejmuje tego typu ryzyka, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia czy realizacji pomocy – mówi Urszula Szwarc - O ile produkty, które pomagają w przypadku nagłych poważnych zachorowań są dostępne na rynku, to jednak wciąż brakuje ofert, które gwarantują pomoc medyczną w przypadkach chorób przewlekłych lub stanów po poważnych zachorowaniach, gdy okres rekonwalescencji jest długi a czasem pomoc potrzebna jest permanentnie. Na zachodzie produkty Long-Term Care Insurance są standardem, często dotowanym przez budżet państwa, u nas takie rozwiązania są nowością – dodaje Urszula Szwarc. 

Jednym z rozwiązań jest wbudowanie takiego ryzyka w skład ubezpieczenia. W odpowiedzi na tę potrzebę, Europ Assistance Polska opracowała pakiet Pomoc w Chorobie. Jest to program skierowany zarówno do osób, które posiadają już zdiagnozowaną chorobę przewlekłą, jak również do osób u których ryzyko pojawienia się choroby jest wysokie. W takiej sytuacji, ubezpieczeni mogą liczyć na drugą opinię medyczną, całodobową infolinię medyczną z możliwością rozmowy z lekarzem, a także, w razie konieczności potwierdzenia diagnozy poza granicami kraju -  tłumaczenie dokumentów medycznych.

Osobom, które stale poddawane są leczeniu program zapewnia koordynację procesu hospitalizacji, organizację wizyt u specjalistów, rehabilitację, opiekę psychologa i dietetyka, dostosowanie mieszkania do potrzeb ubezpieczonego a nawet prowadzenie terminarza badań i zabiegów.

Pomoc w Chorobie zapewnia również szereg usług opiekuńczych: transporty medyczne, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz zwierzętami domowymi w razie hospitalizacji ubezpieczonego, jak również organizację asysty w podróży.

W wariancie bardziej rozbudowanym Pomoc w Chorobie gwarantuje również pokrycie kosztów konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych, monitoringu stanu zdrowia – np. badania metodą Holtera, monitoringu poziomu cukru we krwi oraz pokrycie kosztów rehabilitacji, czy stałej opieki pielęgnacyjnej w ramach opieki długoterminowej.

- Wartością Pomocy w Chorobie jest fakt, że może ona stanowić nie tylko rozszerzenie polis ubezpieczenia, ale może być ich integralną częścią. Jesteśmy przekonani, że wzbogacenie ofert ubezpieczenia na życie lub ofert produktów bankowych o program Pomoc w Chorobie będzie atrakcyjne z punktu widzenia klientów, którzy ze względu na stan zdrowia często skazani są na wysokie dopłaty do ubezpieczeń i mają problem z organizacją leczenia i właściwej opieki  – dodaje Urszula Szwarc.