You are here

Pomoc assistance dla seniora

Dzień Babci i Dziadka zbliża się wielkimi krokami. W tym wyjątkowym dniu warto pomyśleć jak najlepiej zadbać o seniorów. Europ Assistance Polska podpowiada jaka oferta skierowana do rynku 60+ będzie najbardziej atrakcyjna.

Starzejące się społeczeństwo

Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat obserwujemy zmiany w strukturze wieku demograficznego. Proces starzenia się ludności w Polsce to fakt. Wpływa na to zarówno wydłużenie życia, lepsza pomoc medyczna, ale również niski poziom dzietności. Zgodnie z założeniami opracowanymi przez Główny Urząd Statystyczny dotyczącymi prognozy demograficznej, obejmującej okres do 2050 r. w dalszym ciągu będzie następowało znaczne zmniejszenie liczby dzieci (w wieku 0-14 lat) i osób dorosłych (w wieku 15-59), natomiast zwiększy się liczba i udział osób w wieku co najmniej 60 lat. Dane te jednoznacznie pokazują, w jakim kierunku rozwijać się będzie rynek produktów i usług, by sprostać oczekiwaniom konsumentów w tej grupie wiekowej. Choć już dziś można znaleźć propozycje, które zaspokajają potrzeby seniorów i dają im poczucie bezpieczeństwa. Warto jednak zastanowić się jakie wsparcie będzie najbardziej potrzebne osobom starszym.

Usługi pomocowe dla osób starszych

W pewnym wieku kwestia zdrowia, staje się zdecydowanie najbardziej istotna. Jak wskazują wyniki badania Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) większość osób 60+ deklaruje, że ma problemy ze zdrowiem. Z kolei co trzecia osoba w wieku 65 lat i więcej ma trudności z wykonaniem codziennych czynności związanych z samoobsługą.

Na rynku można znaleźć ofertę ubezpieczeniową skierowaną do seniorów, która w głównej mierze ma charakter ochronny i zabezpiecza finansowo najbliższą rodzinę na wypadek śmierci.  Warto jednak pamiętać, że osoby starsze oprócz wsparcia finansowego, często potrzebują pomocy medycznej czy opieki. Odpowiedzią na te potrzeby są usługi assistance, które często dołączane są do polis ubezpieczeniowych.

Assistance dla seniora mogą zawierać pakiet całodobowej, nieodpłatnej pomocy medycznej, a także pomocy w domu. W ramach programu klienci mają do dyspozycji pomoc profesjonalistów: lekarza, specjalisty z zakresu napraw domowych i wielu innych. Dobór świadczeń w programach skierowanych do tej grupy docelowej dobierany jest specjalnie, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby starszych klientów. Warto podkreślić, że dzięki rozwojowi nowoczesnej technologii z zakresu teleopieki, dostępne są również rozwiązania zdalnego monitorowania stanu zdrowia seniora, w postaci specjalnych opasek, czy kardiomonitoringu.

W ramach assistance medycznego, osoby starsze mogą mieć zapewnioną nieodpłatną wizytę lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki. W razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania poinformowani o tym konsultanci zorganizują transport do szpitala, a także transport powrotny do miejsca zamieszkania. Ponadto, starsi klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc po hospitalizacji, w ramach której zapewniona będzie opieka pielęgniarska, pomoc domowa, a także zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i lekarstw. Wśród wielu przydatnych świadczeń, może znaleźć się również nieodpłatna organizacja procesu rehabilitacji, wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, a także organizacja wizyty u lekarza specjalisty i dostęp  do całodobowej infolinii medycznej, w ramach której mogą oni również skonsultować swój stan zdrowia z dyżurującym lekarzem.

Starsi klienci często potrzebują również wsparcia i opieki w domu. Pakiet pomocy assistance może obejmować swoim zakresem nie tylko takie zdarzenia jak awaria sprzętu RTV / AGD, zatrzaśnięcie zamków, ale także wsparcie w zakupie żywności i leków, pomoc profesjonalnej opiekunki, czy pomoc sprzątającą.

- W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi, widzimy rosnącą potrzebę budowania oferty skierowanej do osób powyżej 60 roku życia. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby osób w starszym wieku są specyficzne. Zauważamy również potencjał dla tego typu produktów. Z badań produktowych, które prowadziliśmy jakiś czas temu, jasno wynika, że produkty skierowane do osób starszych mają duży potencjał rozwojowy. Z jednej strony wpływa na to fakt, że społeczeństwo się starzeje, z drugiej mamy do czynienia z coraz większą mobilnością młodszych pokoleń, które chcą zapewnić opiekę swoim rodzicom, czy dziadkom. Dlatego zachęcamy ubezpieczycieli, żeby częściej dodawali takie pakiety do swojej oferty – mówi Marcin Zieliński, Dyrektor Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Odpowiednia polisa z bogatym pakietem assistance dopasowanym do potrzeb osób starszych z pewnością da seniorom poczucie bezpieczeństwa – to doskonały prezent z okazji Dnia Babci, czy Dziadka.