You are here

Polacy ufają assistance

Już około 40% Polaków posiada ubezpieczenie assistance, a 93% z nich jest zadowolona z jakości świadczonej pomocy – wynika z VIII Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance Polska.

Według wyników ósmej edycji najdłużej realizowanego w Polsce badania assistance (od 2008 r.), już 38% Polaków posiada ten rodzaj ubezpieczenia. Jest to wzrost - w stosunku do poprzedniego pomiaru (w 2015 r.) - o 8 p.p. Wśród Polaków posiadających assistance -przeważają mężczyźni. Jest ich blisko o 1/3 więcej niż kobiet - odpowiednio 45% i 31%.

- Liczba osób posiadających assistance systematycznie rośnie od początku badania i zakładamy, że  ten trend będzie się utrzymywał w kolejnych latach. Zmienia się styl życia i nawyki Polaków. Bogacimy się jako społeczeństwo. Jesteśmy skłonni też zapłacić za ubezpieczenie i mieć pewność, że możemy liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach. Ponadto, nasi klienci deklarują bardzo wysoki poziom satysfakcji z jakości świadczonej pomocy. To kolejny powód popularności assistance - podkreśla Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.   

Najpopularniejsze assistance

Wciąż najchętniej kupowanym przez Polaków assistance jest samochodowy (co wynika z jego powszechnej dostępności), który wybrało aż 90% osób posiadających ubezpieczenie assistance. Na dalszych miejscach znajduje się pomoc medyczna i domowa - po 18% i assistance podróżny - 9%.

- Różnica jest duża, ale te proporcje zmieniają się. Sposób wykorzystania assistance w Polsce ewoluuje w kierunku tego jak to wygląda w Europie Zachodniej. Jeszcze 10 lat temu assistance było kojarzone w Polsce głównie z holowaniem samochodu po wypadku lub awarii. Jednak świadomość klientów dotycząca różnego rodzaju usług assistance systematycznie rośnie, a ich funkcjonalności i dostępność powodują, że są coraz bardziej popularne  - uważa Ryszard Grzelak.   

Wśród badanych wstępują również preferencje co do określonego rodzaju świadczeń. Kobiety częściej niż mężczyźni za najbardziej użyteczny uważają assistance medyczny - odpowiednio 56% i 48%, podróżny - 55% i 52% oraz pomoc w domu (wizytę hydraulika i ślusarza) - 26% i 20%. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety wybierają assistance samochodowy - odpowiednio 85% i 79%.

Jak nabywamy ubezpieczenie assistance?

Assistance samochodowy jest najczęściej dodawane do ubezpieczenia OC - 64% i AC - 55%. W przypadku assistance medycznego, jest dodawane do produktu bankowego - 32% i ubezpieczenia domu/mieszkania - 22%. Z kolei assistance domowy najczęściej występuje w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkania - 70% lub z produktem bankowym 24%. Assistance podróżny najczęściej respondenci kupują u agenta ubezpieczeniowego - 35%, w biurze podróży 32% i towarzystwie ubezpieczeniowym - 22%. 

- Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, ale także inne podmioty rynku dołączają assistance do swoich produktów, tym samym zwiększając atrakcyjność swojej oferty. Ten trend będzie się utrzymywał, zwłaszcza kiedy połączymy wysoki poziom zadowolenia z klientów z jakości świadczonej pomocy oraz informację, że w opinii 70% badanych assistance dołączone do produktu bankowego sprawia, iż jest on bardziej atrakcyjny - zaznacza R. Grzelak. 

Coraz chętniej przez internet

Powoli, ale systematycznie rośnie liczba osób zainteresowanych zakupem usługi assistance przez internet, obecnie na taką formę zakupu zdecydowałoby się ponad 1/3 badanych - 31% i jest to wzrost o 5 p.p. w stosunku do poprzedniej edycji badania w 2015 r. Kolejnym przykładem wzrostu zaufania do niektórych usług świadczonych przez internet jest coraz większe zainteresowanie np. wideokonferencją lub wideo konsultacją z lekarzem. Obecnie 62% badanych skorzystałoby z takiej usługi i jest to wzrost od ostatniego badania aż o 10 p.p.

 

VIII Ogólnopolskie Badanie Assistance przeprowadzono w okresie 20.11 – 19.12.2017 przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Europ Assistance Polska.
Ogólnopolskie Badanie Asistance - to najbardziej kompleksowe, największe i najdłużej prowadzone (od 2008 r.) badanie rynku assistance w Polsce.

 

 

 

Już około 40% Polaków posiada ubezpieczenie assistance, a 93% z nich jest zadowolona z jakości świadczonej pomocy – wynika z VIII Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance Polska.