You are here

Plan B – nowe ubezpieczenie

W ofercie ubezpieczeniowej Banku Zachodniego WBK pojawił się nowy produkt – Plan B. Ubezpieczenie zostało przygotowane przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych we współpracy z Europ Assistance Polska.

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie finansowe na wypadek trudnych sytuacji związanych z utratą pracy, niezdolnością do pracy spowodowanej wypadkiem, czy pobytem w szpitalu.

Dodatkowo klienci mogą korzystać z pakietu Assistance Zawodowy, który będzie pomocny w sytuacji poszukiwania pracy. W ramach usługi klientom przysługuje pomoc psychologa– konsultacja telefoniczna, podczas której specjalista udzieli wsparcia i zmotywuje do aktywnego poszukiwania pracy, a także pomoże w zidentyfikowaniu mocnych stron, na których można bazować w planowaniu dalszej kariery zawodowej.

Plan B oferuje również wsparcie ze strony profesjonalnego doradcy, który pomoże w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej. Ponadto, klienci mogą liczyć na pomoc w sprawdzeniu i tłumaczeniu CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów referencyjnych. Klienci mogą również skorzystać z usługi monitoringu rynku polegającej na instruktażu wyszukiwania ofert pracy i kursów doszkalających.

Brak pracy może negatywnie wpływać nie tylko na nasze finanse, ale również na naszą samoocenę i kondycję psychiczną. Pakiet assistance zawodowego to rozwiązanie, które pomoże w sytuacji utraty pracy lub zdolności do pracy oraz zapewni profesjonalne doradztwo. Mamy nadzieję, że tak skonstruowany program pomocy zapewni klientom wsparcie i zwiększy ich szanse na wymagającym rynku pracy - mówi Marcin Zieliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Na życzenie klienci mają także dostęp do infolinii prawa pracy i elektronicznego pakietu informacyjno-organizacyjnego, zawierającego informacje dotyczące m.in. sposobów poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej,  zasad przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej, najczęściej zadawanych pytań podczas rozmów rekrutacyjnych, czy zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych.