You are here

Oddając krew możesz uratować komuś życie

Od 22 do 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Według danych w Polsce jedynie 1,7% ludzi oddaje honorowo krew. To wciąż bardzo mało, a  potrzeby w bankach krwi są ogromne.

Jedna jednostka krwi, czyli ilość pobrana od dawcy podczas jednej donacji to zaledwie 450 ml. Warto jednak podkreślić, że do operacji serca potrzeba aż 6 jednostek krwi, a do przeszczepu wątroby nawet 20. Najwięcej krwi potrzebują ofiary wypadków drogowych, nawet 50 jednostek. Przy tak dużym zapotrzebowaniu, ważne jest zabezpieczanie rezerw krwi. A do tego niezbędne są donacje – to sprawa nas wszystkich.

- Przy tak dużym zapotrzebowaniu na krew, stacjonarne ośrodki pobierania krwi nie wystarczają, dlatego zdecydowaliśmy się wzmocnić akcje poboru krwi i w tym celu zakupiono kilka ambulansów przystosowanych do poboru krwi. Stwarzając dogodne warunki oraz nowe możliwości oddawania krwi możemy dotrzeć do szerszego grona dawców – mówi Marzena Grędzicka – Przybysz, Kierownik Działu Promocji, Statystyki i Szkoleń w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Która grupa krwi jest najbardziej potrzebna ?

W Polsce na 1000 mieszkańców możemy wykorzystać zaledwie 31 jednostek oddanej krwi. W naszym kraju największa część populacji posiada grupę krwi A (40%) oraz 0 (32%). Grupę B ma zaledwie 19% a najmniej osób (9%) posiada grupę AB.  Dla osób o rzadko występującej grupie krwi trudniej jest zabezpieczyć wystarczające rezerwy. Nie oznacza to natomiast, że osoby z często występującą grupą krwi mają tej krwi wystarczająco dużo w bankach. Wręcz przeciwnie – im częściej występuje dana grupa krwi, tym więcej jej potrzeba.

Grupa 0 RH- to jedyna grupa krwi, która może być podawana wszystkim biorcom. Natomiast osoby posiadające grupę AB mogą otrzymywać krew od wszystkich dawców.

Jak zostać dawcą krwi ?

Osoby, które chciałyby zostać dawcą krwi, muszą spełnić kilka podstawowych  wymagań :

·         Muszą mieć od18 – 65 lat i ważyć więcej niż 50 kg,

·         W dniu donacji muszą być zdrowi, jakiekolwiek przeziębienie wyklucza możliwość oddania krwi

·         Nie przyjmują leków z wyjątkiem witamin, suplementów diety i antykoncepcji.

·         Nie chorowały na wirusowe zapalenie wątroby tzw. żółtaczkę nawet pokarmową

·         Nie chorują na AIDS, kiłę

·         Nie są bezobjawowymi nosicielami wirusa HIV, WZW typu B i C oraz kiły

·         Nie maja problemów z sercem i naczyniami krwionośnymi,  chorobami krwi , nowotworowymi, układu oddechowego, pokarmowego,
           moczowo-płciowego, hormonalnego, immunologicznego

·         Nie chorują na łuszczycę / cukrzycę /gruźlicę (choroby autoimmunologiczne)

·         Ważne jest zjedzenie lekkostrawnego, węglowodanowego śniadania oraz posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem

Proces oddawania krwi odbywa się w 5 etapach, które łącznie trwają ok. 1h

1.    Rejestracja kandydata polegająca na wypełnieniu kwestionariusza i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące stanu zdrowia oraz stylu życia

2.    Pobieranie próbki krwi, której analiza służy do oceny stanu zdrowia dawcy i stwierdzeniu czy oddanie krwi odbędzie się bez uszczerbku dla zdrowia dawcy.

3.    Konsultacja lekarska – analiza kwestionariusza i wyników badania krwi, w celu ostatecznej kwalifikacji do oddania krwi.

4.    Oddanie krwi – 450 ml krwi pobierane jest wyłącznie przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku w obecności fachowego personelu.
       Sam proces oddawania krwi nie jest bolesny, ani czasochłonny (trwa ok. 10 minut).

5.    Regeneracja dawcy, który otrzymuje ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad i soku.

Szczytna idea

Oddawanie krwi jest istotne dla zdrowia i życia wielu pacjentów. Niestety nie zawsze o tym pamiętamy. Warto odwiedzać regularnie stronę www.rckik-warszawa.com.pl, gdzie w czytelny sposób przedstawiony jest aktualny stan rezerw krwi. Należy jednak pamiętać, że podane rezerwy mogą nawet w ciągu kilku godzin znacznie zmieniać się.

- Unikalna tożsamość Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pozwala budować stałą i lojalną bazę krwiodawców, co jest gwarancją ciągłego doskonalenia w dostarczaniu dla lecznictwa krwi bezpiecznej oraz gromadzenia właściwych rezerw krwi. Poprzez działania marketingowe, profesjonalne szkolenia personelu, a przede wszystkim własną kulturę budujemy pozytywny wizerunek publicznej służby krwi. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie działania promocyjne były wycelowane we właściwym kierunku. W szczególności kładziemy nacisk na podnoszenie świadomości społecznej, a więc aspekt edukacyjny jest priorytetem. Krwiodawstwo jest ściśle związane z medycyną, która stale rozwija się dając nowe możliwości, ale stwarza także wiele ograniczeń. Uważamy zatem, że istotne jest edukowanie krwiodawców w trosce o Ich bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo biorców – dodaje Marzena Grędzicka - Przybysz. W związku z tym zacieśniono współpracę ze szkołami przekazując bezpłatne materiały dydaktyczne służące do samodzielnego przeprowadzania lekcji nt. krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także stworzono możliwość realizacji wycieczek edukacyjnych w RCKiK dla grup zorganizowanych.

Jak co roku Europ Assistance Polska wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i edukuje na temat oddawania krwi, licząc że pomoże to w podjęciu decyzji o oddaniu krwi i aktywnym uczestniczeniu w krwiodawstwie.

- Zdrowie jest istotne dla działalności naszej firmy. To jeden z czterech głównych obszarów, obok Podróży, Domu i Rodziny i Samochodu, w którym realizujemy nasze usługi pomoc,. Nie możemy zatem pozostawać obojętni na potrzeby innych, szczególnie w tej sferze społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspierając Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w szerzeniu idei honorowego oddawania krwi, wspieramy też wspaniałą ideę ludzkiej solidarności i pomocy potrzebującym, wymagającej tak szczególnego daru. Traktujemy to jako zaszczyt i przywilej – mówi Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.