You are here

Mobile assistance – specjalna ochrona telefonu komórkowego

Telefony komórkowe to podstawowe narzędzie komunikacji. 1/3 Polaków korzysta ze smartfonów, wykorzystując je dodatkowo do zarządzania własnymi finansami, planowania wolnego czasu, czy przechowywania w nim danych osobowych i prywatnych zdjęć. Utrata lub zniszczenie telefonu może stanowić spory problem. Telefon komórkowy z pakietem bezpieczeństwa to idealne rozwiązanie dla osób często wykorzystujących to narzędzie.

Z najnowszego badania CBOS „Korzystanie z telefonów komórkowych” wynika, że z komórek korzysta 91% dorosłych Polaków. Dwie piąte z nich (41%)  używa wyłącznie klasycznych modeli, jedna trzecia (35%) korzysta tylko ze smartfonów, a 15% posiada urządzenia jednego i drugiego typu.

Z jakich funkcji najczęściej korzystamy?

Jak pokazuje badanie CBOS rozmowy przez telefon powadzi oczywiście każdy użytkownik telefonu komórkowego. Ponad trzy czwarte osób (78%) wysyła i odbiera za ich pośrednictwem wiadomości SMS. Więcej niż połowa posiadaczy komórek, używa ich w celu robienia zdjęć, a nieco mniej osób korzysta z funkcji nagrywania wideo (31%). Całkiem popularną funkcją jest możliwość przeglądania stron internetowych, korzysta z niej 37% ankietowanych, a 28% odbiera pocztę elektroniczną. Serwisy społecznościowe odwiedza przez telefon komórkowy ponad jedna piąta badanych. Coraz popularniejsze staje się również załatwienie różnych spraw przez internet w komórce, np. robienie zakupów, rezerwowanie biletów, hoteli, korzysta z tej opcji 12% osób. Z kolei płatności zbliżeniowe przy użyciu smartfona to funkcja, którą wykorzystuje 5% badanych.

Telefon komórkowy już dawno przestał być jedynie narzędziem komunikacji. To przez telefon często Klienci zarządzają własnymi finansami, planują czas wolny, przechowują w nim dane osobowe i prywatne zdjęcia. Utrata lub zniszczenie telefonu może stanowić więc spory problem. Zasługuje on zatem na większą ochronę.

Telefon komórkowy z pakietem bezpieczeństwa

Telefon komórkowy z pakietem bezpieczeństwa to idealne rozwiązanie dla osób często wykorzystujących to narzędzie.

W razie uszkodzenia telefonu, Europ Assistance Polska pokrywa koszty jego naprawy, a w przypadku kradzieży lub rabunku, firma pokryje koszty nieuprawnionych połączeń telefonicznych i pomoże w zastrzeżeniu karty SIM, a także zwróci koszty telefonu do ceny, jaka obowiązywała w dniu zakupu.

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte zdarzenia zarówno w Polsce jak i na całym świecie.