You are here

MedKonsultacja - opinia medyczna na terenie kraju od Europ Assistance Polska

Europ Assistance Polska wprowadziła do swojej oferty nowy produkt – MedKonsultacja – czyli drugą opinię medyczną na terenie Polski. Program pozwala klientom zweryfikować postawioną diagnozę oraz zaproponowany proces leczenia w sytuacji ciężkiego zachorowania, a także gwarantuje szereg usług opiekuńczych.  

Ubezpieczenia na wypadek ciężkiego lub poważnego zachorowania to rosnący segment rynku ubezpieczeniowego. Coraz częściej Polacy sięgają po rozwiązania ubezpieczeniowe, które nie tylko gwarantują wypłatę odszkodowania, ale też oferują szereg innych usług wspierających w procesie leczenia, a także w życiu codziennym. Polacy coraz częściej doceniają też niepubliczną opiekę medyczną, o czym świadczyć może rosnąca popularność prywatnych placówek zdrowotnych. Szczególnie w sytuacji diagnozy ciężkiego zachorowania, pacjenci poszukują alternatywnych metod leczenia lub możliwości konsultacji zasadności diagnozy z kilkoma specjalistami.

MedKonsultacja to nowy produkt, który daje klientom możliwość skonsultowania postawionej w sytuacji ciężkiego zachorowania diagnozy z niezależnym lekarzem na terenie kraju. Dodatkowo, ubezpieczony może również zweryfikować zasadność i poprawność zaproponowanego planu leczenia. Program pomaga uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zaproponowane leczenie jest zgodne z aktualną wiedzą lekarską w danej dziedzinie i czy istnieją metody leczenia dostępne poza granicami kraju odpowiednie i zalecane w danym przypadku. Klienci mogą również uzyskać dane ośrodka (również zagranicznego) oferującego dane leczenie.

- Jakość publicznej opieki medycznej w Polsce nie jest najlepiej oceniana, co potwierdzają wyniki Health Barometer 2013. Na 10 możliwych punktów, Polacy przyznają rodzimej służbie zdrowia jedynie 2,8 pkt i tym samym plasujemy się na ostatnim miejscu wśród badanych europejskich krajów. Według Health Barometer, Polacy najbardziej obawiają się czasu oczekiwania na realizację usług medycznych, a także błędów medycznych i nierównego dostępu do służby zdrowia. Z drugiej jednak strony rośnie popularność prywatnych pakietów medycznych. Wydaje się zatem, że Polacy szukają alternatywy – mówi Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy Europ Assistance Polska – W świetle tych wyników MedKonsultacja to dobre rozwiązanie dla osób, które oczekują rzetelnej informacji na temat własnego stanu zdrowia, potwierdzenia postawionej diagnozy i zaproponowanego planu leczenia – dodaje Joanna Nadzikiewicz.  

MedKonsultacja daje możliwość nie tylko zweryfikowania diagnozy ze specjalistą  z ośrodka o wyższym stopniu referencyjności. Program zapewnia również klientom szereg usług dodatkowych w razie hospitalizacji. Ubezpieczeni posiadający pakiet MedKonsultacja, a także członkowie ich rodzin i najbliżsi mogą również liczyć na organizację i pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej lub transport powrotny do domu. Firma w ramach pakietu zagwarantuje transport i zakwaterowanie wskazanej osoby, a także opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, które na czas realizacji drugiej opinii pozostaną bez opieki.

Jedna polisa MedKonsultacja może obejmować kilku członków rodziny. Oznacza to w praktyce, że nie tylko ubezpieczony może skorzystać z dodatkowej opinii medycznej, ale również jego najbliżsi.

Europ Assistance Polska oferuje MedKonsultację jako niezależne ubezpieczenie bądź jako rozszerzenie assistance medycznego. Dodatkowo może być ona również częścią szerszego pakietu medycznego, w skład którego wchodzą MedKonsultacja, assistance medyczny, a także dodatkowe usługi rehabilitacji.