You are here

Majówkę czas zacząć

Zbliża się jeden z najdłużej wyczekiwanych i ulubionych przez Polaków okresów w roku – majówka. Planując odpoczynek – bez względu na czas jego trwania, warto do budżetu wyjazdu majówkowego doliczyć koszt zakupu ubezpieczenia z pakietem assistance. Dzięki elastycznej konstrukcji produktów, można dopasować długość trwania ochrony do swoich potrzeb i wykupić ubezpieczenie na kilka dni, a w przypadku assistance samochodowego – nawet już na jeden dzień.

Ile osób, tyle pomysłów na spędzenie majówki. Choć pogoda potrafi być kapryśna, to i tak z reguły to dobry czas na aktywny wypoczynek. Ci którzy zdecydują się na dalsze podróże – polecą samolotem, a część osób ruszy samochodem w Polskę i poza jej granice. Z kolei ci, którzy zostaną w domu, mogą sobie umilić czas np. wybierając się na wycieczki rowerowe.

Pod palmą, pod wodą - daleko od domu

Urlopowicze spędzający majówkę za granicą mogą skorzystać z ubezpieczenia Europ Assistance Polska - „Pomoc w Podróży”. Zawiera ono wariant - „Weekend” i „Wakacje”. Pierwszy z nich to propozycja dla osób, których wyjazd będzie trwał od 1 do 4 dni. Wariant drugi przewiduje ochronę ubezpieczeniową do 9 dni. Suma ubezpieczenia w przypadku kosztów leczenia i pomocy assistance w zależności od wariantu wynosi odpowiednio: 150 tys. zł i 250 tys. zł. W obu wariantach ubezpieczenia, klienci mogą liczyć także na świadczenia takie jak: repatriacja do Polski, transport medyczny do szpitala, pomoc tłumacza i prawnika, ubezpieczenie bagażu. Dodatkowo wsparcie w przypadku spóźnienia na połączenie krajowe i utraconego bagażu. Ubezpieczenie zawiera również możliwość rozszerzenia ochrony na sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne. Spośród wszystkich spraw zgłoszonych w ramach ubezpieczenia assistance podróżnego w trakcie majówki 2018 – najwięcej dotyczyło zachorowań.

Podróż na czterech kółkach

Jeśli ktoś rusza w Polskę lub poza jej granice autem, może skorzystać z ubezpieczenia assistance „Pomoc na Drodze” dostępnego na platformie Travelpolisa.pl. W przypadku wyjazdów majówkowych najbardziej adekwatny może być wariant „Weekend” i „Wakacje”, które gwarantują całodobowe wsparcie kierowcy na polskich i europejskich drogach – odpowiednio na max 4 i 31 dni. Dużym udogodnieniem dla klientów w obu wariantach jest możliwość zakupu ubezpieczenia nawet na jeden dzień. Ochrona ubezpieczeniowa chroni przed ryzykiem wystąpienia awarii, wypadku i kradzieży. Zakres ubezpieczenia zakłada również 2 interwencje w okresie ubezpieczenia.

Klienci mogą tu liczyć na szereg innych, przydatnych w trakcie użytkowania auta form pomocy. Chodzi m.in. o usprawnienie pojazdu na drodze (wartość 1000 zł), wymianę koła (wartość 1000 zł), holowanie po awarii i wypadku (wariant „Weekend” 250 km w Polsce i w Europie; wariant „Wakacje” 350 km w Polsce i 200 km w Europie), transport osób (wartość 500 zł), parking (3 doby), dostarczenie paliwa (wartość 1000 zł), samochód zastępczy, zakwaterowanie w hotelu, kontynuację podróży (autobus lub pociąg – w obu wariantach oraz dodatkowo samolot w opcji „Wakacje”), pomoc medyczną (wartość 15 000 zł), wsparcie tłumacza. W czasie majówki 2018 najwięcej podjętych interwencji w zakresie assistance samochodowego dotyczyło holowania samochodu. 

Majówka na dwóch kółkach

Jeśli pogoda dopisze, część osób zdecyduje się pojeździć na rowerze. Przezorny i świadomy rowerzysta może ubezpieczyć się w specjalne ubezpieczenie rowerowe. Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest kradzież roweru, nieszczęśliwy wypadek oraz OC. W ramach ubezpieczenia oferowanego przez Europ Assistance Polska - „Pomoc Rowerowa” otrzymamy także assistance rowerowy. W ramach ubezpieczenia, poszkodowany może liczyć na transport roweru do 50 km od miejsca zdarzenia, pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego roweru w wysokości do 1000 zł. W sytuacji gdyby ucierpiał sam rowerzysta, może liczyć na szereg świadczeń. Oprócz standardowego NNW w wysokości 20 000 zł będzie miał zapewnione inne świadczenia do wysokość 1000 zł: transport medyczny, wizytę u lekarza specjalisty, wizytę pielęgniarki. Jeśli będzie wskazanie lekarza prowadzącego, rowerzysta może także skorzystać z rehabilitacji (o wartości 1500 zł) czy wizyty u psychologa (o wartości 1000 zł). Ubezpieczony otrzyma także pomoc z zakresu implantologii i protetyki (do wysokości 5000 zł). Europ Assistance Polska zajmie się organizacją operacji szpitalnej. Ubezpieczenie zawiera także OC (do wysokości 10 000 zł).  W przypadku kradzieży roweru w następstwie włamania, może liczyć na świadczenie w wysokości maksymalnie 1000 zł.