You are here

Łagodna zima oszczędziła kierowców

 

Europ Assistance Polska podsumowała strukturę spraw assistance zrealizowanych podczas tegorocznych ferii zimowych. Łagoda zima znalazła swoje odzwierciedlenie w rodzaju i liczbie interwencji w okresie od 20 stycznia do 16 lutego 2014 roku.

Tegoroczna zima była wyjątkowo łaskawa dla kierowców. Zdecydowanie obniżyło to liczbę interwencji assistance, ale też wpłynęło na strukturę samych spraw. W okresie ferii zimowych kierowcy najczęściej zmagali się z awariami silnika, które stanowiły niemal 50% usuwanych usterek. Awarie akumulatora były z kolei przyczyną 13% wezwań. Klienci potrzebowali również pomocy z powodu przebitej opony (6%) czy braku paliwa (1%). Pozostałe wezwania dotyczyły głównie kolizji, problemów z elektryką pojazdu, sprzęgłem lub skrzynią biegów.

- Porównując tegoroczny okres ferii zimowych z poprzednimi latami, zauważamy zdecydowanie mniejszą liczbę interwencji wynikających bezpośrednio z warunków pogodowych. Nasi usługodawcy rzadziej usprawniali rozładowane akumulatory, zaobserwowaliśmy również mniejszą liczbę kolizji i wypadków drogowych, spowodowanych śliską nawierzchnią czy złymi warunkami atmosferycznymi – dodaje Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska.

W ramach assistance komunikacyjnego, usługa holowania jest niezmiennie najczęściej wykorzystywaną. Zarówno holowanie, jak i usprawnianie pojazdów na miejscu zdarzenia stanowiły łącznie 78% spraw. W 13% klienci korzystali z wynajmu pojazdu zastępczego, natomiast pozostałe interwencje dotyczyły organizacji i pokrycia kosztów dalszej podróży (np. pociągiem lub samolotem), a także rezerwacji hotelu na czas naprawy czy usług informacyjnych i concierge.

Ferie zimowe to również czas wyjazdów zagranicznych. Statystyki Europ Assistance Polska pokazują, że w okresie 20 stycznia – 16 lutego bieżącego roku klienci najczęściej podróżowali do kurortów we Włoszech (22%), Austrii (17%), Niemczech (12%), a także w Czechach (85), Francji (7%) i Słowacji (4%). Firma najczęściej organizowała i pokrywała koszty leczenia. Ten rodzaj pomocy stanowił 62% wszystkich wezwań w ramach assistance podróżnego. Niemal 10% klientów potrzebowało wizyty lekarza, a 5% spraw dotyczyło telefonicznej konsultacji stanu zdrowia z dyżurującym lekarzem. Assistance podróżny okazał się pomocny również w sytuacji opóźnienia dostarczenia lub zagubienia bagażu (5%) oraz opóźnienia lub odwołania lotu (3%).

- Assistance podróżny stanowi nieodłączną część polis ubezpieczenia turystycznego i gwarantuje realną pomoc w trudnych sytuacjach poza granicami kraju. Na podkreślenie zasługuje fakt, że posiadanie ubezpieczenia turystycznego gwarantuje klientom całodobowy kontakt z polskim koordynatorem pomocy, a tym samym zdejmuje ciężar komunikacji w obcym języku z lokalnymi służbami, co w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia stanowi dodatkową barierę do pokonania. Dlatego podróżując, warto zawsze sięgnąć po właściwe ubezpieczenie – zachęca Urszula Szwarc.