You are here

Klienci Generali z ochroną również podczas podróży krajowych

Generali Polska we współpracy z Europ Assistance Polska wprowadziło dla swoich klientów możliwość ubezpieczenia podróży krajowych. W ramach polisy ubezpieczeni mogą liczyć na zwrot kosztów leczenia i pakiet usług assistance.

Obecnie klienci Towarzystwa Ubezpieczeń Generali mogą wykupić również ubezpieczenie na okoliczność podróży krajowej.

Dotychczas mieli możliwość skorzystania z ochrony podczas wyjazdów za granicę.
W ramach pakietu ubezpieczeni mają zagwarantowany zwrot kosztów leczenia, które w okresie podróży krajowej musieliby ponieść w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Koszty te obejmują m.in. udzielenie doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu, pobyt w szpitalu, badania i operacje, zakup niezbędnych lekarstw, czy transport medyczny do szpitala
– mówi Piotr Łoza Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych w Generali TU SA.

Ponadto klienci otrzymują dostęp do bezpłatnego pakietu usług assistance, który obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń takich jak całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali, organizację wizyty lekarskiej, transport ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania, transport zwłok ubezpieczonego do miejsca zamieszkania, zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji ubezpieczonego, opiekę
i transport dzieci do miejsca, czy organizację pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP.

Europ Assistance Polska dla klientów Generali skonstruowała specjalny pakiet assistance, zapewniający ubezpieczonemu poczucie bezpieczeństwa i spokoju podczas podróży krajowej. Ubezpieczenie zapewnia nie tylko odszkodowanie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, ale także niezbędną pomoc tuż po zdarzeniu – mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Generali wzbogaciło również zakres ochrony dotychczas oferowanego ubezpieczenia turystycznego, działającego w czasie podróży zagranicznych, umożliwiając rozszerzenie ochrony o zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Zwiększone zostały również maksymalne sumy ubezpieczenia dla odszkodowania z tytułu utraty bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, kosztów odwołania biletów i kosztów poszukiwań i ratownictwa.

Dodatkowo w ramach usług assistance wprowadzone zostało nowe świadczenie – odzyskiwanie danych z aparatów fotograficznych. Jeżeli w następstwie awarii aparatu fotograficznego w trakcie podróży zagranicznej, ubezpieczony utraci dostęp do danych zapisanych w aparacie fotograficznym, Centrum Pomocy Generali zorganizuje i pokryje koszty przywracania dostępu do danych zapisanych na pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej (karta pamięci) aparatu fotograficznego do kwoty 500zł.