You are here

Innowacyjny 2018 rok w Europ Assistance Polska

Europ Assitance Polska w 2018 r. stawia na kolejne nowe rozwiązania technologiczne w usługach assitance. Ma być szybciej, lepiej i wygodniej dla klienta.

Słowa technologia, digitalizacja, czy innowacje będą determinowały wiele działań Europ Assistance Polska w 2018 r. – Kolejny rok z rzędu będzie to dla nas priorytet i zarazem wyzwanie. Gospodarka 4.0 będzie niedługo faktem, technologie rozwijają się i stają powszechnie dostępne. To wpływa na styl życia naszych klientów, ich zachowania oraz oczekiwania względem usług assistance – podkreśla Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.

Już w pierwszym kwartale 2018 r. Europ Assistance uruchomi obsługę klientów przy wykorzystaniu narzędzia Messenger BOT. Używany dotychczas głównie w komunikacji prywatnej Facebook Messenger, będzie służył posiadaczowi ubezpieczenia assistance do zgłoszenia zdarzenia, sprawdzenia jego statusu oraz do „chatu”.

- „BOT” będzie pobierał dane niezbędne do zarejestrowania zgłoszenia, na podstawie których Centrum Alarmowe Europ Assistance Polska skontaktuje się z klientem i zaproponuje najlepsze rozwiązanie. To znacząco przyspieszy i ułatwi proces zgłaszania sprawy – zaznacza Rafał Marczewski, Dyrektor Operacyjny w Europ Assistance Polska.  

Messenger BOT to kolejny z projektów technologicznych Europ Assistance Polska, które mają na celu usprawnienie realizacji pomocy assistance i przyspieszenie kontaktu z klientem. Jedną
z nich jest usługa geolokalizacji dla osób które znajdują się za granicą. Dzięki jednemu kliknięciu w przesłany link, klient przesyła do Centrum Alarmowego dane, które zidentyfikują jego dokładne położenie. To szczególnie przydatne dla klientów, którzy przebywają w momencie zdarzenia
w obcym kraju, nie znają języka i mają problem z określeniem lokalizacji w której się znajdują. Klient nie ponosi także dodatkowych kosztów, ponieważ roaming danych w Unii Europejskiej jest bezpłatny.

Kolejną innowacją jest aplikacja GEO Care, która wykorzystuje GPS i umożliwia dostęp do danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest m.in. monitorowanie aktualnego położenia i czasu przybycia pomocy drogowej. 

Klienci w 2017 r. chętnie korzystali również z Med Link oraz Home Link. Rozwiązanie to umożliwia śledzenie postępu realizacji usługi assistance medycznego i domowego. Med Link
i Home Link są wysyłane do klienta również za pośrednictwem SMS i zawierają link do aplikacji internetowej, gdzie klient ma dostęp do podglądu każdego etapu organizowanej dla niego pomocy.

Rozwijając usługi assistance które mają być jak najbliżej klienta – możliwe do zrealizowania
w modelu „tu i teraz”, należy też pamiętać o drugiej stronie medalu, czyli potencjalnych zagrożeniach jakie może nieść ze sobą technologia, zwłaszcza Internet. Świadomość zagrożeń
w cyberprzestrzeni deklaruje 25% Polaków, to o 14% mniej niż w krajach Europy Zachodniej. Dlatego Europ Assisatnce stworzyła kompleksowe rozwiązanie - Cyber SOS. Zagrożenie i jego konsekwencje mogą być dotkliwe zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych. To ochrona transakcji internetowych, danych sprzętu IT czy tak aktualne w czasach fake newsów – bezpieczeństwo tożsamości i reputacji w sieci. W sytuacji cyber mobbingu, czyli pomówienia, zniesławienia lub znieważenia ubezpieczony może skorzystać z m.in. ze wsparcia psychologicznego, czy wypłaty rekompensaty za utratę reputacji internetowej.

Cyfryzacja procesów, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, jest osią strategii Europ Assistance Polska – to korzyści w wielu obszarach. Przede wszystkim to podwyższenie jakości usług które otrzymuje klient. Jest to również racjonalizacja kosztów, dzięki czemu oferta będzie mogła być jeszcze bardziej dostępna.

– Nowoczesne technologie są punktem wyjścia do współpracy z najbardziej zaawansowanymi technologicznie partnerami. Wiele polskich firm, szczególnie z branży finansowej, dysponuje technologiami i innowacjami, które są wyjątkowe w skali co najmniej Europy. Dlatego chcąc współpracować z nimi, musimy dostarczać adekwatnie zaawansowane rozwiązania – podsumowuje Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.  

 

 

Więcej informacji:

Magdalena Frańczak

p.o. PR & Marketing Manager

Tel. + 48 (22) 205 50 04

E-mail: magdalena.franczak@europ-assistance.pl

 

Grupa Europ Assistance, twórca idei assistance i założyciel tej branży na świecie, powstała w 1963 roku. Dziś jest jednym z liderów w zakresie kompleksowych usług assistance - niesienia natychmiastowej pomocy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w każdym miejscu na świecie.

Działalność Grupy Europ Assistance obejmuje szeroko rozumianą pomoc assistance przede wszystkim w czterech dziedzinach: Podróż, Zdrowie, Samochód, Dom i Rodzina. Jednym z priorytetowych obszarów jej wzrostu jest stałe rozszerzanie palety usług z zakresu assistance medycznego, uwzględniających zmieniające się preferencje klientów oraz trendy społeczno-demograficzne, wynikające m.in. z postępującej urbanizacji, wzrostu mobilności społeczeństwa oraz rosnącej średniej długości życia.

Więcej informacji na temat Europ Assistance można znaleźć na stronach: www.europ-assistance.com  www.europ-assistance.pl

 

Europ Assitance Polska w 2018 r. stawia na kolejne nowe rozwiązania technologiczne w usługach assitance. Ma być szybciej, lepiej i wygodniej dla klienta.