You are here

Grupa Europ Assistance otworzyła oddział w Słowenii

Europ Assistance otworzyła oddział w Słowenii, wzmacniając tym samym swoją obecność w Europie Środkowo-Wschodniej. Stworzenie słoweńskiej filii nastąpiło w wyniku przejęcia spółki Call 365, która od 3 lat działa jako wyłączny partner Europ Assistance w Słowenii.

Call 365 świadczy usługi pomocy drogowej i pomocy w podróży dla słoweńskich klientów

i osób odwiedzających ten kraj. Firma, której nazwa została zmieniona na EA Słowenia, będzie wspierać strategię rozwoju Grupy Europ Assistance w zakresie usług związanych z pomocą drogową i podróżną. Dodatkowo w ramach współpracy z innymi regionalnymi podmiotami Europ Assistance, jak również z Generali Słowenia, będzie realizować wsparcie w zakresie assistance osobistego.

To przejęcie wspiera nasze ambicje rozwojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, pozwala na umocnienie naszej silnej pozycji i daje perspektywy dalszej ekspansji w kolejnych latach – mówi Pascal Baumgarten, Szef Regionu Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej, Azji i Afryki w Grupie Europ Assistance.

Z niecierpliwością czekamy na zacieśnienie współpracy między Austrią i Słowenią. Doświadczenie i wiedza specjalistyczna EA Austria pomogą słoweńskiej spółce w tworzeniu większej wartości dla naszych klientów, dodając usługi pomocy osobistej do swojej oferty pomocy drogowej i turystycznej, która jest już dobrze rozpoznawalna na lokalnym rynku – dodaje Besim Akinci, EA Austria i Szwajcaria CEO.

Jestem zaszczycony, że zostałem wybrany do stworzenia i kierowania tą nową organizacją oraz że mogę dzielić się moim lokalnym doświadczeniem z nowym zespołem – podsumowuje Damijan Andjelkovic, EA Słowenia CEO.