You are here

Europ Assistance ze specjalną infolinią dla swoich pracowników

Europ Assistance Polska uruchomiła dla swoich pracowników specjalną infolinię, w ramach której można uzyskać informacje na temat koronawirusa i skorzystać z tele/wideokonferencji z lekarzem.

Inicjatywa została podjęta z myślą o zdrowiu, bezpieczeństwie pracowników oraz przekazywaniu aktualnych informacji i zaleceń związanych z koronawirusem.
 
Sytuacja związana z pandemią koronawirusa na świecie jest bardzo dynamiczna, pojawia się coraz więcej pytań związanych z rozwojem sytuacji, bezpieczeństwem, czy symptomami choroby. W tym trudnym momencie chcemy wspierać naszych pracowników, zapewniając im odpowiednią pomoc i właściwą informację. Mamy nadzieję, że infolinia ta będzie stanowić dla nich realne wsparcie – mówi Ryszard Grzelak, prezes Europ Assistance Polska.
 
W ramach bezpłatnej infolinii pracownicy Europ Assistance Polska będą mogli otrzymać informacje o wytycznych dotyczących. koronawirusa, odpowiedzi, czy rekomendacje działań prewencyjnych. Dodatkowo w ramach infolinii gwarantowana jest wstępna ocena medyczna (wykonywana przez przeszkolony personel medyczny) dla osób z symptomami chorobowymi oraz instrukcje postępowania w razie zagrożenia wystąpienia koronawirusa. Usługa zapewnia również możliwość tele/wideokonsultacji z lekarzem.

Podobne rozwiązanie Europ Assistance Polska zaoferowała również swoim partnerom biznesowym.