You are here

Europ Assistance S.A. przygotowała dla Klientów ubezpieczeń grupowych oferowanych przez Nationale Nederlanden nowy produkt „Pandemia pod kontrolą”

Ubezpieczenie „Pandemia pod kontrolą” oferuje wsparcie nie tylko w przypadku zachorowania na COVID-19, ale też inne choroby pandemiczne. Ubezpieczenie gwarantuje pomoc na różnych etapach choroby podczas epidemii, począwszy od pomocy profilaktycznej dla osób zdrowych, aż po rekonwalescencję poszpitalną w przypadku osób zarażonych.

„Pandemia pod kontrolą” to nowatorskie rozwiązanie w ramach produktów oferowanych w związku z pandemią na polskim rynku. Produkt gwarantuje znacznie szerszą i efektywniejszą ochronę, który oprócz ochrony COVID-19 przewiduje wsparcie i ochronę, w sytuacji wystąpienia również innych chorób zakaźnych, które nie zostały jeszcze ujęte w wykazie ICD10 (międzynarodowa klasyfikacja chorób i procedur medycznych, stworzona przez Światową Organizację Zdrowia) skutkujących wybuchem epidemii lub pandemii.

Pandemia koronawirusa pokazała, jak dużo stresu i niepewności budzi zagrożenie epidemiczne. Dlatego “Pandemia pod kontrolą” jest odpowiedzią na te obawy poprzez realną pomoc i wsparcie zarówno dla Ubezpieczonego, jak i dla jego rodziny.

Oferta obejmuje ochronę związaną z wystąpieniem epidemii/pandemii i wsparcie podczas różnych etapów choroby tj. ochronę profilaktyczną, pomoc w trakcie kwarantanny, pomoc w trakcie leczenia szpitalnego i po hospitalizacji oraz usługi telemedycyny, które w obliczu zagrożenia epidemicznego są najlepszą i czasami jedyną formą wsparcia medycznego. Klienci będą mieli zagwarantowane rozpoznanie objawów, zdalne konsultacje medyczne z lekarzem pierwszego kontaktu, czy telekonsultacje psychologiczne. Dodatkowo w ofercie znajduje się szereg świadczeń, które będą przydatne podczas pobytu na kwarantannie lub w szpitalu np. opieka nad dziećmi, lub osobami starszymi, zakupy z dostawą do domu, zdalne wsparcie IT, test na obecność wirusa, czy organizację i pokrycie kosztów izolacji domowej. W ramach produktu przewidziana jest także pomoc po hospitalizacji np. zdalne konsultacje lekarskie, transport medyczny, opieka nad dziećmi, dostawa zakupów, czy organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji.