You are here

Europ Assistance Polska z “Planem wsparcia w chorobie” wspólnie z BNP Paribas Cardif dla klientów Banku BNP Paribas

Ubezpieczenie oferowane przez BNP Paribas Cardif dostępne dla klientów Banku BNP Paribas zapewnia wsparcie w chorobie. Zakres ubezpieczenia obejmuje wsparcie finansowe w sytuacji zachorowania na nowotwór lub poważne schorzenie kardiologiczne. W ramach pomocy klienci mają zagwarantowany również pakiet medyczny i wsparcie assistance.

Zakres ubezpieczenia w zależności od pakietu obejmuje wsparcie w następujących sytuacjach:

  • Pakiet Onko – zachorowania na nowotwór złośliwy albo nowotwór in situ;
  • Pakiet Kardio – zawał serca, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, przeszczep serca albo udar mózgu.
  • Pakiet Premium – poważne zachorowania (włączając powyższe, a dodatkowo niewydolność nerek)

Assistance medyczny to dobry plan

W ramach ubezpieczenia klienci mają dostęp do szerokiego zakresu usług wsparcia medycznego i usług assistance w związku z wystąpieniem poważnego zachorowania. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia “Plan wsparcia w chorobie – Premium” klienci mogą korzystać z pakietu tele-medycznego na życzenie.

Klienci mają zagwarantowaną organizację i pokrycie kosztów konsultacji lekarskich z odpowiednim specjalistą, badań diagnostycznych i specjalistycznych (w zależności od rodzaju problemów zdrowotnych). Dodatkowo, jeżeli leczenie ubezpieczonego wymaga rehabilitacji, zapewniona zostaje organizacja i pokrycie kosztów wizyty specjalisty fizykoterapeuty w miejscu zamieszkania lub organizacja, transport i wizyta  w stacjonarnej placówce świadczącej usługi rehabilitacyjne.

Ponadto w ramach ubezpieczenia “Plan wsparcia w chorobie – Premium”, klienci, którzy skierowani zostają na rehabilitację przez lekarza prowadzącego, mają zagwarantowaną organizację i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji. Ubezpieczenie zapewnia wsparcie Managera Rehabilitacji, który przygotuje indywidualny plan i zorganizuje proces rehabilitacji. Dodatkowo ubezpieczenie “Plan wsparcia w chorobie – Premium” zapewnia wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, jego transport do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, oraz likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.

W ramach pakietu usług assistance klienci mają dostęp do wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenia posiłków, dostarczenia leków, wizyty pielęgniarki, transportu medycznego, pomocy psychologa, a w sytuacji zachorowania na nowotwór, także zwrotu kosztów zakupienia peruk i protez.

Ciężka choroba to zawsze trudny moment zarówno dla ubezpieczonego, jak i jego rodziny. Dodatkowe świadczenia medyczne, w postaci assistance medycznego, stanowią wartość dodaną dla klientów i zdejmują ciężar organizacji i pokrycia wielu kosztów. Pakiet usług asssiatnce został specjalnie przygotowany, aby wspierać klientów i ich rodziny w procesie dochodzenia do zdrowia – mówi Marcin Zieliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Ubezpieczenie zapewnia także pomoc dla najbliższej rodziny klienta, w postaci pomocy domowej, opieki nad dziećmi /osobami niesamodzielnymi, opieki nad zwierzętami, pomocy psychologa dla rodziny. Ponadto do dyspozycji ubezpieczonego jest nielimitowany dostęp do infolinii medycznej.

Celem, który przyświeca nam przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych, jest odpowiedź na potrzeby klientów, a poważne zachorowanie to jedno z najczęściej wymienianych zdarzeń życiowych, które wywołuje obawę o przyszłość u 70% Polaków, jak wynika z badania IPSOS przeprowadzonego dla BNP Paribas Cardif – mówi Grzegorz Jurczyk, CEO BNP Paribas Cardif w Polsce.