You are here

Europ Assistance Polska z assistance samochodowym dla klientów Masuria Group

Masuria Group wspólnie z Europ Assistance Polska przygotował bogaty pakiet assistance drogowego dla klientów agencji ubezpieczeniowej. Oferta dostępna w trzech wariantach będzie przydatna w razie problemów z samochodem w trakcie podróży. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance, w sytuacji awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu. Wariant KOMFORT gwarantuje klientom usprawnienie pojazdu na miejscu i holowanie przewiduje oraz dodatkowo pomoc w postaci dostarczenia paliwa, a w sytuacji, gdy holowany pojazd nie może zostać naprawiony w ten sam dzień: organizację pojazdu zastępczego, zakwaterowanie i transport do hotelu, przewóz kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego i postój pojazdu na parkingu strzeżonym.

Ponadto najszersza opcja PREMIUM daje klientom możliwość skorzystania z organizacji i pokrycia kosztów transportu w celu odbioru pojazdu po naprawie, czy złomowania pojazdu. W sytuacji, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce za granicą, klientom przysługują dodatkowo świadczenia w postaci transportu medycznego, transportu zwłok, czy  organizacji i pokryciu kosztów wizyty bliskiej osoby, w przypadku hospitalizacji korzystającego z pojazdu.

Oferta dedykowana klientom Masuria Group została przygotowana w taki sposób, aby w jak najbardziej kompleksowy sposób wesprzeć ich w trudnej sytuacji na drodze. Zróżnicowanie pakietów pozwala  klientowi wybrać optymalny dla siebie pakiet dostępnych świadczeń – mówi Marcin Zieliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Dodatkowo w ramach wariantu KOMFORT i PREMIUM klienci mają dostęp  do telefonicznych informacji o rekomendowanych trasach drogowych na terenie Europy, tłumaczenia telefonicznego w rozmowach z policją i służbami zagranicznymi, pomoc administracyjną w razie braków dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży, czy przekazania wiadomości wskazanej osobie o zaistniałym zdarzeniu.

Wariant KOMFORT I PREMIUM w ramach rozszerzenia ubezpieczenia oferują również ochronę w postaci assistance rowerowego – gdzie w przypadku awarii lub uszkodzenia roweru klienci mają zagwarantowany dostęp do organizacji i pokrycia kosztów holowania pojazdu.