You are here

Europ Assistance Polska wyróżniona w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”

Firma Europ Assistance Polska już po raz kolejny została wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczne wyróżnienie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” zostało przyznane trzem praktykom realizowanym przez firmę od wielu lat, to jest wspieranie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także w kategorii uczciwe praktyki operacyjne – Zasadom Dobrych Praktyk Assistance. Tegoroczna edycja badania doceniała również zaangażowanie firm w walkę z pandemią. Europ Assistance Polska została wyróżniona za uruchomienie Help-Line COVID-19 – specjalnej infolinii informacyjnej dla wszystkich pracowników i ich rodzin.

Europ Assistance Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie każdego roku podejmuje szereg działań, których celem jest wspieranie cennych inicjatyw pomocowych oraz edukacyjnych. W tegorocznej, 19 edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz kolejny wyróżnione zostały dwie praktyki realizowane w 2020 roku przez Europ Assistance Polska. Wyróżnienie potwierdziło wysokie zaangażowanie Europ Assistance w rozwój przedsiębiorczości i propagowanie uczciwych praktyk. 

Pierwsza wyróżniona praktyka to wspieranie młodzieżowej przedsiębiorczości – poprzez zaangażowanie pracowników w aktywnym wspieraniu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dla Europ Assistance kariera młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, jest jednym z fundamentów odpowiedzialnego biznesu.

Drugą wyróżnioną praktyką jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród pracowników i partnerów biznesowych oraz udzielanie wsparcia materialnego Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Firma od lat organizuje akcje promocyjne, szczególnie w sytuacjach niedoborów krwi, organizację zbiórek krwi, a także wspiera dawców w RCKiK w Warszawie.

Trzecią wyróżnioną praktyką są Zasady Dobrych Praktyk Assistance, które dotyczą reguł postępowania firmy w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami, mediami oraz konkurencją.

Dodatkowo Forum Odpowiedzialnego Biznesu postanowiło w tym roku wyróżnić działania związane z walką z pandemią koronawirusa. Europ Assistance Polska została wyróżniona za uruchomienie Help-Line COVID-19 – specjalnej infolinii informacyjnej dotyczącej koronawirusa dla wszystkich pracowników i ich rodzin,a także dostęp do telekonsultacji i wideokonsultacji z lekarzem

- Wyróżnienie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020” jest dla nas bardzo cenne. Po raz kolejny doceniono nasze zaangażowanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat podejmujemy inicjatywy, które mają również pozytywny wpływ nie tylko na rozwój rynku assistance w Polsce, ale także na jego wizerunek. Cieszymy się, że inicjatywy te są dostrzegane i doceniane. Pandemia pokazała, że takie inicjatywy są wtedy jeszcze bardziej potrzebne. My w tej trudnej dla wszystkich sytuacji zorganizowaliśmy specjalną zbiórkę krwi oraz zapewniliśmy naszym pracownikom i ich rodzinom odpowiednią pomoc i realne wsparcie. Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się wśród firm, które podejmują działania w walce z pandemią COVID-19. – mówi Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.

Raport „Odpowiedzialny Biznes W Polsce. Dobre Praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera działania firm w zakresie CSR z danego roku. Zebrane w niej praktyki tworzą przekrój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce Raport ukazuje się od 2002 roku.

Tegoroczną edycję raportu można znaleźć na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl