You are here

Europ Assistance Polska przygotowała wspólnie z Santander Aviva pakiet usług assistance w ramach ubezpieczenia „Życie i zdrowie”.

Nowe ubezpieczenie dostępne dla klientów Santander Bank Polska zapewnia ochronę finansową, jak również wsparcie w przypadku poważnego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Polisa daje również możliwość objęcia ochroną dziecka. Bogaty pakiet usług assistance gwarantuje klientom pomoc i bezpieczeństwo.

Klienci mogą dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Produktem bazowym jest „Pakiet na życie”, do którego można dobrać „Pakiet zdrowotny”, „Pakiet szpitalny”, „Pakiet wypadkowy” i „Pakiet dla dziecka”.

Assistance medyczny na zdrowie

W ramach „Pakietu zdrowotnego” i „Pakietu dla dziecka” klienci mają dostęp do szerokiego zakresu usług assistance.

W przypadku poważnego zachorowania np. na nowotwór złośliwy klienci otrzymują nie tylko wsparcie finansowe, ale także pomoc w organizacji codziennych spraw. Pakiet assistance gwarantuje dostęp do drugiej opinii medycznej – dodatkowa konsultacja z lekarzem specjalistą to szansa na weryfikację postawionej diagnozy i określenie najbardziej adekwatnych metod leczenia.

Dodatkowe świadczenia medyczne, w postaci assistance medycznego, stanowią wartość dodaną dla klientów. Ubezpieczony w trudnym dla siebie momencie życia, jakim niewątpliwie jest diagnoza choroby nowotworowej, udar, czy zawał serca, może liczyć na pomoc w organizacji drugiej opinii medycznej, rehablilitacji, pomocy psychologa, czy też pomocy w domu po hospitalizacji. Pakiet usług assisatnce został tak przygotowany, aby uwzględnić specyfikę procesu leczenia, a tym samym lepiej odpowiadać na potrzeby osób, które zmagają się z chorobą – mówi Marcin Zieliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Nowością w ramach ubezpieczenia jest możliwość objęcia ochroną w ramach jednej składki,  wszystkich swoich dzieci do 18 roku życia. W ramach „Pakietu dla dziecka”, w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem jest złamanie, oparzenie, czy skręcenie polisa gwarantuje wypłatę świadczenia pieniężnego. Dodatkowo przewidziane jest wsparcie w postaci świadczeń assistance.

Jeżeli dziecko doznało uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku i konieczny był jego pobyt w szpitalu, w ramach ubezpieczenia możliwa jest organizacja i pokrycie kosztów wsparcia po hospitalizacji tj.: wizyty pielęgniarskiej, transportu medycznego, czy zakwaterowania osoby towarzyszącej podczas pobytu dziecka w szpitalu.

Ponadto, jeżeli istnieją wskazania medyczne, rodzice mogą liczyć na organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji dziecka oraz organizację i transport sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach pakietu znajdują się również korepetycje, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku dziecko nie mogło uczęszczać do szkoły co najmniej 10 dni, pomoc psychologa, a także wizyta pediatry w przypadku nagłego zachorowania dziecka.