You are here

Europ Assistance Polska po raz kolejny wyróżniona w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

Firma Europ Assistance Polska już po raz kolejny została wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczne wyróżnienie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki” zostało przyznane trzem praktykom realizowanym przez firmę. Wśród nich znalazły się Wsparcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Wspieranie RCKiK, a także Zasady Dobrych Praktyk Assistance.

Europ Assistance Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie każdego roku podejmuje szereg działań, których celem jest wsparcie cennych inicjatyw pomocowych oraz edukacyjnych. W tegorocznej, 15 edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz kolejny wyróżnione zostały trzy praktyki realizowane w 2016 roku przez Europ Assistance Polska. Wyróżnienie potwierdziło wysokie zaangażowanie Europ Assistance w rozwój przedsiębiorczości i propagowanie uczciwych postaw. 

W kategorii zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – długoletnie praktyki, wyróżnione zostały dwie praktyki. Pierwsza z nich to „Wsparcie Przedsiębiorczej Młodzieży” – aktywne wspieranie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, poprzez udział Europ Assistance Polska w Dniu Przedsiębiorczości, a także Otwartej Firmie. Dla Europ Assistance kariera młodych ludzi, wchodzących na rynek zawodowy, jest jednym z fundamentów odpowiedzialnego biznesu.

Drugą wyróżnioną praktyką jest „Wspieranie Honorowych Dawców Krwi”, w ramach której Europ Assistance Polska wspiera ideę honorowego oddawania krwi, akcje promocyjne w sytuacjach niedoborów krwi, organizację zbiórek krwi, a także wspiera dawców w RCKiK w Warszawie.

W raporcie, w kategorii uczciwe praktyki operacyjne – praktyki długoletnie zostały wyróżnione stworzone w 2010 roku Zasady Dobrych Praktyk Assistance. Dokument, stworzony we współpracy z organizacjami z branży bankowo-ubezpieczeniowej oraz etykami biznesu, określa reguły postępowania firmy assistance w stosunku do klienta indywidualnego, partnera biznesowego, firm podwykonawczych, konkurencji oraz mediów. Jednocześnie firma assistance przyjmująca Zasady Dobrych Praktyk Assistance  zobowiązuje się do świadczenia usług profesjonalnie, z najwyższą dbałością o jakość i satysfakcję klienta. Europ Assistance Polska odniosła się również do transparentnej komunikacji z klientem, rozpatrywania jego wniosków i skarg oraz do równego traktowania klientów.

Kategoria uczciwe praktyki operacyjne dotyczy postępowania etycznego w kontaktach organizacji z innymi organizacjami. Obejmuje to relacje między organizacjami a instytucjami rządowymi, jak również między organizacjami a ich partnerami, dostawcami, wykonawcami, klientami, konkurentami i stowarzyszeniami, do których należą te organizacje.

- Wyróżnienie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016” jest dla nas niezmiernie cenne. Kolejny rok z rzędu doceniono nasze zaangażowanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat podejmujemy inicjatywy, które mają pozytywny wpływ nie tylko na rozwój rynku assistance w Polsce, ale również na jego wizerunek. Cieszymy się, że inicjatywy te są dostrzegane i doceniane. Chcemy też pokazywać, że można skutecznie łączyć osiąganie celów biznesowych z odpowiedzialnością społeczną.” – powiedział Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.

Raport „Odpowiedzialny Biznes W Polsce. Dobre Praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera działania firm w zakresie CSR z danego roku. Zebrane w niej praktyki tworzą przekrój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce Raport ukazuje się od 2002 roku.

Tegoroczną edycję raportu można znaleźć na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl