You are here

Europ Assistance Polska i Unext dla klientów wefox

Insurtech Unext wspólnie z Europ Assistance Polska przygotowali bogaty pakiet assistance dla klientów wefox w Polsce. Oferta  przewiduje szeroki zakres usług pomocy w wielu nieprzewidzianych sytuacjach – pomoc samochodową, pomoc medyczną, czy pomoc w domu.

 

Pomoc na drodze

Partnerzy oferują klientom ubezpieczeń komunikacyjnych assistance dostępny w czterech wariantach. W zależności od wybranego wariantu klienci mogą liczyć na pomoc w drodze, holowanie po wypadku lub awarii, wynajem samochodu zastępczego, a także wiele innych świadczeń m.in. dowóz paliwa, zakwaterowanie w hotelu, zapewnienie tłumacza, czy opieka nad dziećmi, dzięki którym  mają zapewione poczucie bezpieczeństwa. Wariant podstawowy obejmuje ochroną zdarzenia powstałe w Polsce. Pozostałe warianty posiadają rozszerzenie na Europę.

Assistance domowy

W ramach ubezpieczenia mieszkaniowego klienci, w sytuacji awarii w miejscu zamieszkania, mają zagwarantowaną pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza, czy specjalisty w zakresie napraw sprzętu RTV/AGD/PC. Dodatkowo w ramach ochrony przewidziany jest dozór lub transport mienia, a jeżeli nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania transport osób objętych ubezpieczeniem i zakwaterowanie w hotelu.

Assistance Medyczny

W ramach assistance medycznego, który jest częścią ubezpieczenia mieszkaniowego i komunikacyjnego, w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, klienci mają zagwarantowany dostęp do  14 różnych świadczeń medycznych takich jak np. wizyta lekarza w domu, wizyta pielęgniarki, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, dostawa leków czy transport medyczny lub organizacja procesu rehabilitacji. Do dyspozycji ubezpieczonych oddana została również całodobowa infolinia medyczna, w ramach której klienci mogą skonsultować swój stan zdrowia z dyżurującym lekarzem.