You are here

Europ Assistance partnerem merytorycznym IX Kongresu Bancassurance

Europ Assistance Polska od wielu lat aktywnie wspiera rozwój rynku bancassurance w Polsce uczestnicząc w wielu znaczących wydarzeniach branżowych i dzieląc się swoimi doświadczeniami. Firma była partnerem merytorycznym IX Kongresu Bancassurance organizowanego przez Związek Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń.

W dniach 5-6 października, w Serocku odbył się IX Kongres Bancassurance organizowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich pod tytułem „Bancassurance: popiół i diament”. Wiodącym tematem wydarzenia były zmiany dotyczące dystrybucji ubezpieczeń i proces wdrożenia tych zmian na polskim rynku bancassurance.

Partnerem merytorycznym wydarzenia, już po raz kolejny, była Europ Assistance Polska. Z ramienia firmy w roli prelegenta wystąpił radca prawny Marek Pilc, który przedstawił szanse i wyzwania w procesie dystrybucji ubezpieczeń w ramach nowej rzeczywistości regulacyjnej.

Udział Europ Assistance Polska w tak znaczącym wydarzeniu branżowym wynika z dużego zaangażowania firmy w rozwój rynku bancassurance, Dzięki takim inicjatywom  możliwe jest bieżące analizowanie zmian, szans i wyzwań, a także zmieniających się potrzeb klientów.