You are here

Dobre praktyki Europ Assistance Polska

Odpowiedzialność społeczna Europ Assistance Polska została doceniona i uwzględniona w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”.

Europ Assistance Polska sukcesywnie realizuje swoją strategię w zakresie odpowiedzialności społecznej. Działania firmy zostały ujęte w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” w sekcji dotyczącej zarówno praktyk długoletnich, jak i sekcji „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. Wśród wymienionych działań firmy znalazły się: Program Pomocy Europ Assistance Polska polegający na finansowym i organizacyjnym wsparciu wybranych beneficjentów. Dzięki programowi, beneficjenci mogą realizować program leczenia lub rehabilitacji z użyciem profesjonalnego sprzętu medycznego.

Kolejną praktyką zasługującą na swoje miejsce w raporcie było wsparcie idei honorowego oddawania krwi i aktywna współpraca Europ Assistance Polska z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Również zaangażowanie w promowanie idei przedsiębiorczości wśród młodzieży i współpraca w tym zakresie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości zostało uznane za dobrą praktykę firmy.

Co więcej, Europ Assistance Polska znalazła się wśród firm stosujących długoletnie dobre praktyki za sprawą powstałych w 2010 roku i nadal ściśle przestrzeganych Zasad Dobrych Praktyk Assistance.

- Od lat podejmujemy inicjatywy, które mają pozytywny wpływ nie tylko na rozwój rynku assistance w Polsce, ale również na jego wizerunek. Cieszymy się, że nasze działania są dostrzegane i cenione. To dla nas nie tylko powód do satysfakcji, ale też zobowiązanie do stałego rozwoju tych działań i szerzenia dobrych praktyk w biznesie - powiedział Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” prezentuje 403 dobre praktyki CSR, czyli działania, programy lub projekty realizowane przez firmy, które pogrupowane są w Raporcie zgodnie z obszarami wymienionymi w normie ISO 26000:  ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. W publikacji opisanych zostało również 155 praktyk długoletnich.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to kompleksowa, cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydawana od 2002 roku. Raport jest jedynym całościowym opracowaniem podsumowującym najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w naszym kraju. Opracowanie zawiera także przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.