You are here

Cyber Barometr

Badanie nastrojów konsumenckich na temat bezpieczeństwa cybernetycznego - Cyber Barometr, przeprowadzone w 9 krajach na zlecenie Europ Assistance wykazało, że 46% respondentów obawia się cyberprzestępczości. Zaniepokojenie zagrożeniami cyber wrasta do 49% wśród osób, którzy mają rodziców w podeszłym wieku i do 54% dla badanych wychowujących dzieci.
 
Badanie Cyber Barometr 2019 przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Austrii, Węgrzech, Czechach i Rumunii. Blisko jedna trzecia ankietowanych - 31% czuje się narażona na problemy bezpieczeństwa cybernetycznego, a ich liczba wzrasta do 38% kiedy w grę wchodzi tożsamość ich dzieci w sieci. Najwięcej osób odczuwających zagrożenie mieszka na południu Europy - w Hiszpanii - 47% i we Włoszech - 39%. Nieco ponad jedna czwarta respondentów - 26% wskazała kogoś kto padł ofiarą ataku na jego dane osobowe. Z kolei 82% osób, które wzięły udział w badaniu, przyznało, że ataki są „nadzwyczaj stresujące”.
 
Brak cyfrowej ochrony
 
Mimo dużej obawy ankietowanych przed niebezpieczeństwem w sieci, jak wykazało badanie, ochrona w tym zakresie jest zaniedbywana. Tylko mniej niż jedna trzecia pytanych przyznała, że często zmienia swoje hasła i cyfrowe dane uwierzytelniające i co bardziej alarmujące, aż mniej niż połowa klientów ma zainstalowany program antywirusowy lub anty malware na swoim smartfonie czy tablecie.
Blisko połowa ankietowanych – 45% przyznała, że nie wiedziałaby jak poradzić sobie w sytuacji naruszenia ich danych osobowych, a 48% z nich ma poczucie, że firmy i instytucje nie chronią ich danych w wystarczający sposób.
 
Wzrasta świadomość i gotowość zakupu usług
 
Więcej Amerykanów (65%) niż Europejczyków (40%) jest świadoma rozwiązań i usług oferowanych na rynku, których celem jest ochrona przed cyber ryzykami. Ponad połowa ankietowanych - 55% wyraziła pozytywną opinię na temat usług, które mają zabezpieczać ich przed zagrożeniami cyber, a ta liczba wzrasta do 61% w przypadku osób, które mają dzieci oraz do 57% dla tych, których rodzice są w podeszłym wieku. W odniesieniu do usług i rozwiązań chroniących przed zagrożeniami cyber, ponad połowa badanych (57%) wskazała, że byliby zainteresowani przesyłaniem alertów, całodobowym assistance (54%) i usługami monitorowania (48%).
 
EUROP ASSISTANCE – CYBER BAROMETR
Badanie Cyber Barometr 2019 zrealizowane przez LEXIS na zlecenie Europ Assistance przeprowadzono w 9 krajach: Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Austrii, Węgrzech, Czechach i Rumunii. Z każdego z tych krajów 800 klientów w wieku 25-75 lat wzięło udział w piętnastominutowej ankiecie przygotowanej na potrzeby każdego kraju. Badanie przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2018 roku.