You are here

Co nowego w Bancassurance? Czyli z wizytą na XII Kongresie Bancassurance

Europ Assistance Polska aktywnie wspiera rozwój rynku bancassurance w Polsce. Uczestniczy w wielu znaczących wydarzeniach branżowych i dzieli się swoimi doświadczeniami. Również i w tym roku firma była partnerem XII Kongresu Bancassurance organizowanego przez Związek Banków Polskich.

W dniu 16 listopada, w Józefowie odbył się XII Kongres Bancassurance organizowany przez Związek Banków Polskich pod tytułem „Klient, bank, ubezpieczyciel – partnerzy w bancassurance”. Wydarzenie odbyło się po raz pierwszy po dłuższej, bo czteroletniej przerwie. Tematem wiodącym było omówienie projektu Dobrych praktyk PIU i ZBP dot. produktów CPI. Organizatorzy starali się również ukazać rynek Bancassurance z trzech perspektyw: Ministerstwa Finansów, Rzecznika Finansowego
i Arbitra Bankowego.

Partnerem merytorycznym wydarzenia była kolejny raz z rzędu Europ Assistance Polska. Z ramienia firmy w roli prelegentów wystąpili Robert Jeske, Senior Key Account Manager oraz Sebastian Tabaka, Zastępca Dyrektora Operacyjnego & IT, którzy przedstawili rozwiązania assistance, wspierające bezpieczeństwo osobiste. Na wstępie przedstawiciele Europ Assistance  omówili cyberzagrożenia XXI wieku. Zgłębiając ten temat, pokazali wyniki badania „Bezpieczeństwo w Internecie”[1], w którym sprawdzano m.in., czy Polacy czują się bezpiecznie w sieci, jakie mają obawy związane z korzystaniem z technologii oraz jakie mają zdanie nt. cyber-ochrony. Prelegenci pokazali również, co może zaoferować dobre ubezpieczenie i jakie korzyści płyną z jego posiadania.

Kongres zamykał panel dyskusyjny, który w tym roku  poświęcony był klientocentryczności w Bancassurance. Wprowadzeniem w temat zajął się Marcin Krzykowski, Milliman. Prelegentami byli Przemysław Pakulski, PKO Ubezpieczenia, Agnieszka Gocałek, PZU, Tomasz Raczyński, mBank, Joanna Borysiewicz, Santander, Maciej Podlewski, UKNF. Moderatorem panelu był Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP.

Udział Europ Assistance Polska w tak znaczącym wydarzeniu branżowym wynika z dużego zaangażowania firmy w promowanie oferty assistance oraz stałe zwiększanie świadomości assistance zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. 

 

[1] Badanie przeprowadzone w 2022 r. przez Europ Assistance Polska.