You are here

Bezpieczeństwo pojazdów ciężarowych z „Compensa Truck Assistance”

Europ Assistance Polska we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Compensa uruchomiły nowy program dedykowany dla kierowców samochodów ciężarowych. „Compensa Truck Assistance” jest dostępny w trzech wariantach i obejmuje pomoc assistance na terenie Polski i Europy.

Nowy program ruszył 15 lipca i skierowany jest do kierowców pojazdów ciężarowych uprawnionych do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy. Oferta obejmuje pojazdy ciężarowe nie przekraczającej 44 ton i zarejestrowanie w Polsce. Ubezpieczenie oferowane jest w trzech wariantach, a zakres usług assistance uzależniony jest od wybranej opcji, która gwarantuje wsparcie m.in. w sytuacji wypadku drogowego, czy awarii pojazdu.

Podstawowy wariant, TRUCK Srebrny, przewiduje świadczenia z zakresu podnoszenia i holowania pojazdu oraz parkowanie pojazdu przez jedną dobę na parkingu strzeżonym. W ramach tego wariantu kierowcy mają do dyspozycji także możliwość kontaktu ze specjalną infolinią, na której uzyskać można takie informacje jak np. lokalizacja stacji obsługi pojazdów ciężarowych, szpitali, aptek, czy stacji paliw. Natomiast w sytuacji podróży poza granicami RP Centrum Alarmowe udziela załodze pojazdu wsparcia w telefonicznym tłumaczeniu rozmów ze służbami mundurowymi, czy ośrodkami medycznymi.

Klienci, którzy potrzebują szerszej ochrony mogą skorzystać z dwóch pozostałych wariantów. TRUCK Złoty dodatkowo zapewnia usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, zakwaterowanie załogi przez dwie doby w hotelu lub transport załogi do miejsca docelowego, ewentualnie do siedziby ubezpieczonego. Kierowcy pojazdów ciężarowych mogą skorzystać także z transportu w celu odebrania pojazdu po naprawie, organizacji pojazdu zastępczego, czy dozoru ładunku przez dobę. Natomiast pozostawienie pojazdu na parkingu strzeżonym będzie możliwe przez 2 doby.

Najbardziej kompleksową pomoc gwarantuje wariant TRUCK Platynowy, który w uzupełnieniu do dwóch poprzednich wariantów gwarantuje pokrycie kosztów dowozu brakujących dokumentów, a w przypadku śmierci członka załogi pojazdu wskutek nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu tego członka załogi, przysługuje transport zwłok. W ramach tego wariantu kierowcy pojazdów ciężarowych będą mogli skorzystać także z wydłużonego do trzech dób czasu dozoru ładunku, parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym i zakwaterowania załogi w hotelu w sytuacji odholowania pojazdu.

- Compensa Truck Assistance to nowoczesne ubezpieczenie, które dzięki dostępnym wariantom daje możliwość dostosowania poszczególnych świadczeń do potrzeb kierowców pojazdów ciężarowych. Ochroną objęty jest nie tylko sam pojazd i ładunek, ale także kierowca i załoga pojazdu ciężarowego. W sytuacji nagłego zdarzenia klienci mogą więc liczyć na kompleksową, szybką i fachową pomoc Centrum Alarmowego Europ Assistance Polska. – dodaje Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego Europ Assistance Polska.