You are here

Bancassurance pod lupą

Europ Assistance Polska aktywnie wspiera rozwój rynku bancassurance w Polsce uczestnicząc w wielu znaczących wydarzeniach branżowych i dzieląc się swoimi doświadczeniami. Firma była partnerem VII Kongresu Bancassurance organizowanego przez Związek Banków Polskich.

W dniach 7-8 października, w Józefowie odbył się VII Kongres Bancassurance organizowany przez Związek Banków Polskich pod tytułem „Bancassurance - reaktywacja”. Tematem wiodącym były najnowsze rozwiązania regulacyjne mając wpływ na dystrybucję ubezpieczeń przez banki, nowoczesne technologie wspierające sprzedaż produktów bankowych i ubezpieczeniowych czy tendencje obserwowane na rynku zarówno polskim, europejskim, jak i globalnym.

Partnerem merytorycznym wydarzenia była Europ Assistance Polska. Z ramienia firmy w roli prelegentów wystąpili Justyna Niebutkowska – PR & Marketing Specialist oraz Kamil Parzuchowski – Bancassurance Senior Account Manager, którzy przedstawili temat związany z perspektywami sprzedaży ubezpieczeń w internecie. Prelegenci dyskutowali, czy aktualna sytuacja rynkowa stanowi dobre podłoże do sprzedaży w kanale e-Insurance, jakie czynniki dodatkowo maja wpływ na rozwój tego kanału, oraz czy ubezpieczyciele powinni zwiększyć swoją aktywność  w segmencie online.

Udział Europ Assistance Polska w tak znaczącym wydarzeniu branżowym wynika z dużego zaangażowania firmy w promowanie dystrybucji oferty assistance oraz stałe zwiększanie świadomości assistance zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.