You are here

Assistance w majowy weekend

Europ Assistance Polska podsumowała strukturę spraw assistance zrealizowanych podczas długiego majowego weekendu. Najczęściej interwencje dotyczyły assistance samochodowego (82%), a zgłoszenia z zakresu pomocy medycznej stanowiły 18% interwencji.

Podczas tegorocznego, długiego weekendu większość osób została w Polsce, chociaż w stosunku do roku ubiegłego wzrósł procent zgłoszeń z zagranicy, co może świadczyć o tym, że część Polaków wybrała wypoczynek w innych krajach.

Najczęściej pomocy potrzebowały osoby podróżujące samochodem po Polsce. Aż 82% spraw zgłaszanych w majowy weekend dotyczyła właśnie problemów z pojazdem. Najwięcej z nich dotyczyło problemów z silnikiem (28%) i kolizją drogową (18%). W sytuacjach tych firma udzielała pomocy polegającej na odholowaniu unieruchomionego pojazdu (67%) i usprawnienia auta na miejscu (16%). Najczęściej pomoc assistance była realizowana w województwie mazowieckim, śląskim i dolnośląskim, a także małopolskim i pomorskim.

7% zgłoszeń z zakresu assistance samochodowego pochodziła z zagranicy, najwięcej z Niemiec, Włoch i Austrii.

Podczas długiego majowego weekendu 18% zgłoszeń dotyczyło pomocy medycznej. Największa liczba spraw dotyczyła kwestii związanych z nagłym zachorowaniem. W Polsce realizowanych było 18% wszystkich zgłoszeń. Za granicą najczęściej pomocy medycznej potrzebowali turyści przebywający w Niemczech (13%), Hiszpanii (11%), Grecji (7%) i we Włoszech (7%).