You are here

Assistance dla pojazdów ciężarowych BZ WBK Leasing

Europ Assistance Polska we współpracy z BZ WBK Leasing oraz Aon Polska uruchomiły nowy program skierowany do firm zainteresowanych finansowaniem samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. „BZ WBK Leasing Truck Assistance Max” gwarantuje szeroki zakres świadczeń: na okoliczność awarii, wypadku czy unieruchomienia pojazdu na skutek warunków pogodowych i drogowych. Polisa obejmuje pomoc assistance na terenie Polski i Europy.

Zakres usług gwarantowanych przez Europ Assistance Polska w ramach tego programu oraz wysokość limitów poszczególnych świadczeń są ustalone w taki sposób, aby spełnić potrzeby i oczekiwania klientów użytkujących pojazdy ciężarowe finansowane przez BZ WBK Leasingmówi Anna Maciak, Dyrektor Departamentu Leasingu Aon Polska.

Nowy program skierowany jest do firm i kierowców, którzy korzystają z pojazdów ciężarowych uprawnionych do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu. Oferta obejmuje pojazdy zarejestrowane w Polsce o ładowności powyżej 3,5 tony i nieprzekraczającej 44 ton, tj. ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy oraz autobusy i mikrobusy.

BZ WBK Leasing od lat jest w czołówce firm leasingowych w zakresie finansowania pojazdów ciężarowych. W całym 2016 r. sfinansowaliśmy pojazdy ciężarowe o łącznej wartości prawie 374 mln zł z dynamiką ponad +30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku, a w segmencie pojazdów powyżej 3,5 tony dynamika r/r wyniosła 21 proc. – podkreśla Tomasz Sęba, dyrektor ds. ubezpieczeń w BZ WBK Leasing. Zainteresowaniu finansowania tego segmentu środków trwałych sprzyja mocny popyt krajowy i dobra koniunktura w handlu. Firmy nadal wymieniają flotę na nową. Pomaga również strefa euro i wzrost eksportu, a także niskie ceny paliw. Swoją rolę odgrywa tu również dostępność leasingu, gdzie decyzje mogą być wydawane nawet w ciągu kilku minut – dodaje.

„BZ WBK Leasing Truck Assistance Max” przewiduje świadczenia z zakresu pomocy technicznej w sytuacji awarii, wypadku, czy unieruchomienia pojazdu na skutek warunków pogodowych i drogowych (lód na jezdni, śnieg, silny wiatr, gołoledź, zaklinowanie na rondzie, ostre wzniesienie, buksowanie kół). Ubezpieczony może liczyć na usprawnienie pojazdu na miejscu, holowanie pojazdu po awarii lub wypadku, usprawnienie w razie awarii ogumienia, a w przypadku przewrócenia pojazdu lub osunięcia się z drogi powodującego jego trwałe unieruchomienie Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu na drogę.

Dodatkowo w ramach pakietu Ubezpieczony otrzymuje dostęp do świadczeń, takich jak: organizacja innego środka transportu, wykonanie dokumentacji zdjęciowej uszkodzeń pojazdu oraz miejsca zaistnienia zdarzenia, dozór ładunku do 24 godzin, organizacja przeładunku, dostarczenie części zamiennych czy zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Ponadto, jeżeli zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty parkowania na maksymalnie 3 doby do wysokości 300 EUR.

W sytuacji gdy naprawa pojazdu nie może być wykonana w ciągu doby od momentu zdarzenia lub gdy w przypadku kradzieży pojazd nie został odnaleziony, ubezpieczony ma również możliwość skorzystania z zakwaterowania w hotelu (zdarzenie powyżej 50 km od miejsca siedziby Ubezpieczonego), transportu załogi pojazdu lub odbioru pojazdu po naprawie (oba dotyczą zdarzeń powyżej 100 km od miejsca siedziby ubezpieczonego).

Ochroną programu „BZ WBK Leasing Truck Assistance Max” objęty jest nie tylko sam pojazd i ładunek, ale także kierowca i załoga pojazdu. W sytuacji nagłego zdarzenia klienci mogą liczyć na kompleksową, szybką i fachową pomoc Centrum Alarmowego Europ Assistance Polska – mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Europ Assistance Polska.

Program przewiduje również pomoc na okoliczność nieszczęśliwego wypadku kierowcy za granicą. Jeżeli w takiej sytuacji żaden z członków załogi nie może prowadzić pojazdu przez okres co najmniej 7 dni od momentu zajścia zdarzenia, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty podróży kierowcy zastępczego. Pakiet przewiduje również dostęp do infolinii medycznej, gdzie lekarz Centrum Alarmowego udziela telefonicznej informacji odnośnie sposobu dalszego postępowania w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczony otrzymuje również nielimitowany dostęp do pomocy informacyjno-administracyjnej, w tym: przekazywania wiadomości o zaistniałym zdarzeniu, telefonicznej informacji o rekomendowanych trasach drogowych, pomocy w dostarczeniu brakujących dokumentów umożliwiających kontynuowanie podróży (listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty pojazdu lub załogi pojazdu), tłumaczenia telefonicznego, tłumaczenia formularzy i infolinii informacyjnej.