You are here

Aplikacja GEO Care – szybsza pomoc drogowa w zasięgu ręki

Europ Assistance Polska wprowadziła aplikację mobilną GEO Care, dzięki której możliwe jest śledzenie poprzez geolokalizację trasy przejazdu usługodawców, co pozwala na przekazywanie klientowi, który oczekuje pomocy, bieżącej informacji o statusie realizacji sprawy. Ponadto rozwiązanie usprawnia i przyspiesza proces organizacji pomocy i współpracy z pomocami drogowymi.

Doświadczenie i zadowolenie klientów jest dla Europ Assistance Polska najważniejsze. W tym celu firma ciągle optymalizuje procesy i systemy obsługi, aby zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.

W dzisiejszych czasach  technologie odgrywają istotną rolę w życiu każdego człowieka. Ma to szczególne znaczenie w przypadku właśnie branży ubezpieczeniowej, gdzie klienci najczęściej potrzebują szybkiej pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach życia codziennego takich jak awaria, wypadek, czy nagłe zachorowanie.

Dlatego firma postanowiła wykorzystać nowoczesne technologie, w celu stworzenia aplikacji, która jeszcze bardziej usprawnia obsługę oraz skraca czas realizacji pomocy i organizacji świadczeń, przysługujących klientom w ramach ubezpieczeń assistance.

Aplikacja GEO Care wykorzystuje popularną technologię GPS (Global Positioning System) lokalizującą urządzenia na podstawie sygnałów z satelitów.

Aplikacja składa się z dwóch głównych modułów i  bramki komunikacyjnej do wymiany danych. Pierwszy moduł stanowi aplikację dla koordynatorów pomocy, dzięki której, automatycznie generowane zlecenie (z numerem sprawy i danymi pojazdu) wysyłane jest przez koordynatora do pomocy drogowej na podstawie mapy i bieżącej pozycji holownika. Drugi moduł będący aplikacją zainstalowaną na urządzeniach mobilnych usługodawców, dzięki sygnałowi GPS, pozwala na zlokalizowanie aktualnej pozycji pomocy drogowych. Operatorzy pomocy drogowej mogą z pozycji aplikacji przyjmować/odrzucać i przekazywać zlecenia, oznaczać statusy sprawy, robić zdjęcia, wysyłać komunikaty operatorom, a także komunikować się z klientem i centrum zgłoszeniowym Europ Assistance.

Rozwiązanie GEO Care umożliwia dostęp do rzeczywistych danych dotyczących wykonanej usługi, w tym podglądu trasy przejazdu usługodawcy, obecnego statusu realizacji usługi, czy dostępności danego usługodawcy.

Głównym założeniem rozwoju usług assistance jest nie tylko szybka i skuteczna pomoc, ale też jak najmniejsze angażowanie klienta w proces organizacji tej pomocy. W związku z tym postanowiliśmy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii zagwarantować naszym klientom, jeszcze lepszą jakość świadczonej pomocy. Aplikacja mobilna pozwala np. na śledzenie poprzez GPS trasy przejazdu usługodawców, dzięki czemu klient, który oczekuje pomocy, będzie mógł na bieżąco otrzymywać informację o statusie realizacji sprawy – mówi Rafał Marczewski, Dyrektor Departamentu Operacyjnego &IT w  Europ Assistance Polska.

Jeszcze w listopadzie Europ Assistance planuje wdrożenie kolejnych usprawnień w procesie realizacji usług dla swoich klientów.