You are here

Aplikacja GEO Care

Europ Assistance Polska powiększyła grupę użytkowników aplikacji mobilnej GEO Care, która umożliwia śledzenie trasy przejazdu usługodawcy. Z funkcji mogą korzystać już nie tylko klienci oczekujący na pomoc drogową, ale także osoby objęte podróżnym ubezpieczeniem assistance, które czekają na transport medyczny do Polski.

Geolokalizacja pozwala na przekazywanie klientowi, który oczekuje pomocy, bieżącej informacji o statusie realizacji sprawy. Ponadto rozwiązanie usprawnia i przyspiesza proces organizacji pomocy. Aplikacja GEO Care wykorzystuje technologię GPS (Global Positioning System) lokalizującą urządzenia na podstawie sygnałów z satelitów. Klient oczekujący na transport medyczny do kraju (repatriację) może obserwować w swoim telefonie gdzie się znajduje pomoc oraz jaki jest szacowany czas dotarcia. Z funkcji mogą korzystać klienci przebywający na całym świecie – nie ma żadnych ograniczeń geograficznych. Klient otrzymuje sms z linkiem w który musi kliknąć, aby uruchomić „tracking”, czyli śledzenie pomocy. Aby móc korzystać z aplikacji, niezbędny jest dostęp do internetu. Trasa jest liczona dla transportu samochodowego, dlatego jedynym przypadkiem kiedy aplikacja nie zadziała jest lotniczy transport medyczny. 

Celem wdrożenia każdej nowej funkcjonalności w procesie obsługi klienta jest podwyższenie jakości poprzez m.in. zminimalizowanie stresu wynikającego z sytuacji w której znalazł się klient z powodu nagłego zachorowania, awarii, czy wypadku. Aplikacja GEO Care, którą uruchomiliśmy w 2016 r. jest wysoko oceniana przez klientów objętych assistance samochodowym, dlatego postanowiliśmy ją rozszerzyć na assistance podróżny. Dla klientów jednym z najważniejszych elementów w procesie organizacji pomocy jest sprawna komunikacja – informacja o statusie sprawy, a GEO Care doskonale wpisuje się w te oczekiwanie – zaznacza Rafał Marczewski, Dyrektor Departamentu Operacyjnego &IT w  Europ Assistance Polska.

GEO Care jest jednym z wielu rozwiązań technologicznych wdrażanych przez Europ Assistance Polska, w zakresie usprawnień obsługi klienta. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy firma zaproponowała klientom zgłaszającym szkodę alternatywne kanały kontaktu, m.in. za pośrednictwem Voice Bota i Messenger Bota. Europ Assistance Polska pracuje nad kolejnymi wdrożeniami.