You are here

Przezorny zawsze ubezpieczony

Z V Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Europ Assistance Polska wynika, że 59% podróżujących Polaków wykupuje ubezpieczenie podróżne na wyjazd, a 10% posiada je w ramach innych produktów finansowych. Nadal jednak co trzeci polski turysta nie ubezpiecza się na podróż.  

Polacy, którzy nie kupują ubezpieczenia podróżnego w większości uważają, że go nie potrzebują (44%), a 9% badanych nie decyduje się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej ze względu na jej cenę lub brak doświadczeń w korzystaniu z tego typu świadczeń (8%). Polacy mylnie też sądzą, że krótkie wyjazdy zagraniczne nie wymagają ochrony ubezpieczeniowej.

Szczęśliwie, zdecydowana większość Polaków (59%) wykupuje polisę ubezpieczeniową. Najczęściej w biurze podróży (35%), u agenta ubezpieczeniowego (29%) lub bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeń (28%). Wbrew powszechnej opinii, to zakres świadczeń, a nie cena, w znaczącej większości (73%) decyduje o wyborze ubezpieczenia podróżnego.

- Polacy są coraz bardziej świadomi zagrożeń i sytuacji, jakie mogą ich spotkać podczas wyjazdu. I to ta wiedza pozwala im wybierać takie ubezpieczenia, które nie tylko gwarantują pokrycie wydatków poniesionych na leczenie ale przede wszystkim oferują pomoc na miejscu. Warto dodać, że w większości ubezpieczenie podróżne to tak naprawdę assistance podróżny, w skład którego wchodzą takie świadczenia jak organizacja i pokrycie kosztów leczenia, pomoc w razie uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia bagażu, OC podczas podróży, pomoc prawna w razie wejścia w konflikt z prawem miejscowym, a w szerszych wariantach również pomoc finansowa w razie zagubienia środków płatniczych, czy pomoc w ochronie tożsamości w razie utraty dokumentów tożsamości – wyjaśnia Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska.

Wśród szerokiego wachlarza świadczeń, przysługujących w ramach assistance podróżnego, Polacy najwyżej cenią sobie organizację i pokrycie kosztów leczenia (86%) oraz transportu medycznego – 53% wskazań. Niemal co trzeci badany (30%) uważa za najbardziej przydatne odszkodowanie z tytułu zagubienia lub opóźnienia bagażu, a także z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu – 24% wskazań.

Miniony długi weekend majowy obfitował w wyjazdy. Statystyki Europ Assistance Polska pokazują, jak ważne jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej, nawet na krótki wyjazd. Podczas długiego weekendu majowego Koordynatorzy Pomocy w większości przypadków organizowali i pokrywali koszty leczenia ubezpieczonych (48%) oraz ich dzieci (12%), 14% zgłaszanych spraw wymagało organizacji transportu medycznego, a 6% organizacji i pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego. Z utratą lub opóźnieniem bagażu zmagało się 12% klientów, natomiast 6% spraw dotyczyło pomocy w związku z opóźnieniem lub odwołaniem lotu. Podczas weekendu majowego 43% klientów korzystających z pomocy Europ Assistance Polska odpoczywało w kraju, 9% wyjechało do Niemiec, Włochy i Chorwację odwiedziło po 4% ubezpieczonych, a Francję, USA i Hiszpanię – po 3%. Klienci odwiedzili również Austrię, Egipt, Holandię i Tajlandię (2%) oraz Wyspy Greckie i Wielką Brytanię (1%).

Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu podróżnemu, klienci, którzy napotkali trudności podczas wyjazdu mogli liczyć na natychmiastową pomoc, bez względu na czas i miejsce zdarzenia. Warto zatem rozważyć zakup odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego, by zapewnić sobie bezstresowy odpoczynek z dala od codziennych problemów i trosk.